Det ble 1900 færre ledige i mai, viser sesongjusterte tall for antall registrerte arbeidsledige som Nav la frem fredag. Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak falt med 1300 personer.

Dette var sjette måned på rad med nedgang i arbeidsledigheten. 

– Utviklingen på arbeidsmarkedet har vært positiv de siste seks månedene, og i mai hadde vi en markant nedgang i antall arbeidsledige. Flere ledige stillinger og færre varsler om oppsigelser og permitteringer gjør at vi forventer at ledigheten skal gå videre ned, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng, ifølge en pressemelding.

  • Ifølge de sesongjusterte tallene var det 75.264 helt ledige i mai. Dette er det laveste registrerte antallet ledige siden juli 2014. 
  • Det var 95.655 personer som var helt ledige og på tiltak ved utgangen av mai. Dette er det laveste nivået siden juni 2015. 

Laveste ledighetsrate siden november 2014

Arbeidsledigheten falt eller holdt seg stabil i de fleste fylker i mai, justert for normale sesongvariasjoner. Størst prosentvis nedgang i antallet helt ledige finner var det i Finnmark og Oppland. I Trøndelag-fylkene og Hedmark økte ledigheten noe, ifølge Nav. 

Ledigheten har også holdt seg uendret eller gått ned innen samtlige yrkesgrupper den siste måneden, opplyser Nav. Nedgangen i antall helt ledige var størst innen bygg og anlegg og innen industriarbeid.

De faktiske tallene for registrerte arbeidsledige, som ikke er justert for sesongvariasjoner, viser at det ved utgangen av mai var 70.900 helt arbeidsledige hos Nav.

Dette tilsvarer en arbeidsledighetsrate på 2,6 prosent av arbeidsstyrken. I april var ledighetsraten på 2,8 prosent.

Fortsatt bak i vest

Ledighetsraten er nå på det laveste nivået siden november 2014. 

– Generelt sett er det overraskende bra fart i arbeidsmarkedet. Vi er overrasket over at tallene er såpass sterke, sier senioranalytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets. 

– Impulsen vi har fått gjennom svakere krone og lave renter virker absolutt fortsatt, sier Berhardsen, og minner om at bnp-tall for første kvartal som ble publisert i midten av mai viste sterk vekst i økonomien.

– Det viser at nåsituasjonen i norsk økonomi er relativt god, sier Bernhardsen. 

I oljefylkene på Sør- og Vestlandet er ledigheten fortsatt betydelig høyere enn den var før oljenedturen startet i 2014. Bernhardsen peker på at dette viser at nedturen som har preget økonomien de siste årene fremdeles ikke er helt lagt bak oss. I disse fylkene har imidlertid oppgangen i ledigheten i stor grad flatet ut og så vidt begynt å tikke nedover igjen. 

Reduserer risikoen for rentekutt

Bernhardsen tror norsk økonomi nå er kommet opp i en marsjfart med en kvartalsvekst på rundt 0,5 prosent, som den vil holde i kvartalene fremover.

– Det er helt klart et veldig sterkt skifte fra den perioden vi har vært gjennom. Vi er inne i en langt bedre periode for norsk økonomi, sier Bernhardsen.

Han mener bedringen i arbeidsmarkedet reduserer risikoen for at Norges Bank nedjusterer renteprognosen i forbindelse med rentemøtet senere denne måneden.

– Det er sterkere enn det vi hadde ventet og også betydelig sterkere enn hva Norges Bank har sett for seg, sier Bernhardsen.

– Det reduserer risikoen for ytterligere nedjustering av renteprognosen og ytterligere rentekutt i Norge, legger han til.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Årets laksefiske åpnet
Laksefisket åpnet natt til 1. juni. På Boen i Tovdalselva like utenfor Kristiansand forsøkte fiskerne seg på den gjeve fisken.
01:31
Publisert: