Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) som Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte i dag viser at ledigheten tikker videre oppover.

Nå er 4,2 prosent av arbeidsstyrken uten jobb, viser AKU-tallene. Dette utgjør 117.000 personer.

Ifølge SSB gikk ledigheten opp med 7.000 personer fra januar (gjennomsnitt av desember-februar)  til april (gjennomsnitt av mars-mai). Økningen er innenfor feilmarginen, men likevel i tråd med en stigende trend siden mai 2014.

Siden den forrige publiseringen er arbeidsledighetsprosenten for mars justert opp fra 4,1 til 4,2 prosent.

Tallet på registrerte arbeidsledige og ordinære deltakere på tiltak hos Nav gikk opp med 1.000 fra januar til april. Også dette tallet er sesongjustert og et gjennomsnitt av tre måneder.

I april var 68,1 prosent av befolkningen i alderen 15-74 år sysselsatte, ned 0,4 prosentpoeng fra januar. Det sesongjusterte tallet på sysselsatte gikk ned med 8.000 fra januar til april.

...men i utlandet faller ledigheten

Arbeidsledigheten i EU sett under ett har gått gradvis ned den siste tiden. Ifølge sesongjusterte tall utgjorde de arbeidsledige i EU 9,7 prosent av arbeidsstyrken i april. Dette er en nedgang på 0,1 prosentpoeng fra januar.

Også i USA har ledigheten gått ned, men fra et lavere nivå enn i EU. I april var ledigheten i USA på 5,4 prosent, ned 0,3 prosentpoeng fra januar.

- Liten betydning for Norges Banks vurderinger

- Norges Bank anslo 4,25 prosent for AKU-ledigheten som gjennomsnitt for året. Dagens tall understøtter det anslaget. Sysselsettingsutviklingen er kanskje en tanke svakere enn det Norges Bank har lagt til grunn, men tallene kan endre seg mye gjennom resten av året. Dagens tall har nok liten betydning for Norges Banks vurderinger, og normalt legger sentralbanken større vekt på ledighetstallene fra Nav, skriver Kyrre Aamdal i DNB Markets i en kommentar.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Les også:

Dollaren stiger betydelig

Oljeprisen lite endret etter oppgang

Asia i dag: Nå må alle forberede seg på Kina-sjokk

Se DNTV: Det finnes (dessverre) ikke ett rasjonelt argument for å kjøpe denne bilen

Det finnes (dessverre) ikke ett rasjonelt argument for å kjøpe denne bilen
Ikonet Ford Mustang er tilbake. Og denne gangen på norske veier.
01:59
Publisert: