I Hurdalsplattformen varslet den nye regjeringen lovforslag for å begrense bemanningsbransjens omfang og rolle. Nå blir et nytt lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet sendt ut på høring hvor det blant annet foreslås forbud mot innleid arbeidskraft fra bemanningsforetak på byggeplasser i Oslo.

– Vi ser at byggenæringen i Oslo-området benytter seg av dobbelt så høy andel innleid sammenlignet med resten av landet. Det er flere byggeplasser hvor nesten hver fjerde som jobber der er innleid via byråer, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik.

Lovforslaget skal bidra til å få større kontroll over innleid arbeidskraft i byggebransjen og sørge for at arbeidstager blir bedre ivaretatt.

Det er flere byggeplasser hvor nesten hver fjerde som jobber der er innleid via byråer, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik.
Det er flere byggeplasser hvor nesten hver fjerde som jobber der er innleid via byråer, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik. (Foto: Hanna Kristin Hjardar)

– Vi ser flere konsekvenser ved bruken av innleid arbeidskraft. Blant annet ser vi at de som er innleid har lavere snittlønn, sier Tajik.

Regjeringen har vurdert det slik at det ikke er behov for et forbud i hele landet, men der blir innstramninger på landsbasis.

– Innleie fra bemanningsforetak bør i utgangspunktet avgrenses til vikartilfeller. Ut over dette bør innleie fra bemanningsforetak forbeholdes virksomhetene som er bundet av tariffavtaler på høyt nivå, og gjøres etter avtale med tillitsvalgte, sier Tajik.

Innleie mellom produksjonsbedrifter vil være regulert som før.

I hovedsak peker regjeringen på følgende innstramninger i reglene om innleie:

  • Forskriftsfestet forbud mot innleie fra bemanningsforetak på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.
  • Oppheve adgangen til innleie ved arbeid av midlertidig karakter.
  • Gi innleide flere rettigheter, som for eksempel utvide retten til å bli fast ansatt etter en viss tid som innleid til å gjelde flere tilfeller, og korte ned tiden før rettigheten inntreffer.
  • Innfører en godkjenningsordning som kvitter oss med de bemanningsforetakene som driver useriøst.

– Det er også ønskelig å tydeliggjøre grensen mellom innleie og entreprise. Innstramninger av innleieregelverket kan innebære økt risiko for omgåelser der innleie betegnes som entreprise eller bemanningsentreprise, og loven bør derfor tydeliggjøres, sier Tajik.

Rammer en hel bransje

I NHO er det stor spenning til hvordan lovforslaget vil slå ut.

– Dette kan få store konsekvenser for bemanningsbransjen og arbeidsmarkedet, sier Nina Melsom som er direktør for arbeidsliv i NHO.

I løpet av de siste årene er det gjort en rekke innstramninger i bemanningsbransjen. Det er kommet nye reguleringer både i form av at vikarbyrådirektivet ble implementert i norsk rett og i forbindelse med andre innstramninger i arbeidsmiljølovens regler om innleie.

– Hvis regelverket for innleie blir for strengt, kan det påvirke arbeidsmarkedet negativt, sier Melsom.

Hun tror at det ikke bare er byggebransjen på det sentrale østlandsområdet som vil merke innstramningen, men at også mange mindre selskaper vil bli rammet av punktet om å oppheve innleie av midlertidig karakter.

– For mange er bemanningsselskaper en inngangsport til arbeidslivet. Når man har mistet jobben kan det for mange være mer fordelaktig å oppsøke bemanningsselskaper i stedet for å på egen hånd å søke å finne en jobb, sier Nina Melsom, direktør arbeidsliv, NHO.
– For mange er bemanningsselskaper en inngangsport til arbeidslivet. Når man har mistet jobben kan det for mange være mer fordelaktig å oppsøke bemanningsselskaper i stedet for å på egen hånd å søke å finne en jobb, sier Nina Melsom, direktør arbeidsliv, NHO. (Foto: Javad Parsa)

– Vi antar at regjeringen vil åpne for innleie i de tilfellene hvor det er store fagforeninger med innstillingsrett. Hvis det er bare de store bedriftene som får leie inn, vil det bli en konkurranseulempe for små og mellomstore bedrifter. Det rammer også regioner ulikt.

NHO-toppen deler regjeringens intensjon om faste ansettelser, men tror at for rigid regulering kan sette arbeidsplasser i fare.

– Arbeidskraftsbehovet er ikke konstant. Byggebransjen og reiseliv har allerede problemer med å skaffe til veie kompetent arbeidskraft og i tillegg kan de ha behov for å dekke et midlertidige arbeidskraftbehov. Det kan gi et produksjonstap som går utover alle ansatte.

Hun peker på at bransjen har en rolle for senke terskelen inn i arbeidslivet.

– For mange er bemanningsselskaper en inngangsport til arbeidslivet. Når man har mistet jobben kan det for mange være mer fordelaktig å oppsøke bemanningsselskaper i stedet for å på egen hånd å søke å finne en jobb.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.