I 2016 kom Riksrevisjonen fram til at staten ikke gjorde nok for å hindre sosial dumping i forbindelse med offentlige anskaffelser. Ved 75 prosent av anskaffelsene ble ikke lønns- og arbeidsvilkår hos leverandørene fulgt opp.

For å styrke kampen mot sosial dumping og regelbrudd skjerpes reglene for det offentlige, som kjøper varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeid for rundt 480 milliarder kroner årlig, skriver Dagsavisen.

Maks to ledd med underleverandører

– De kriminelle aktørene er veldig kreative, og da er det viktig at vi løper etter dem og klarer å sette ut av spill de som er useriøse, sier arbeidsminister Anniken Hauglie (H).

– Riksrevisjonen påpekte her at offentlig sektor må gjøre mer. Nå kommer vi med et tiltak som skal bidra til det.

Blant tiltakene er krav til oppfølging og dokumentasjon. De offentlige virksomhetene må sørge for at alle leverandører følger lover og regler for skatter og avgifter, lønn og arbeidsforhold, og det skal ikke være flere enn to ledd med underleverandører.(Vilkår)

Stordalens tale til Norges maktelite: Dere feirer alt for lite
Vi tjener på å inkludere, var Peter Stordalens budskap til NHO konferansen 2018. Se hele hans ti minutter lange tale til Norges maktelite her.
11:27
Publisert: