Konflikten handler om hvorvidt arbeidsgivers styringsrett over skift og turnusordninger skal styrkes. Den er i første rekke knyttet til sykepleierne i sykehusene, men gjelder i prinsippet alle skift- og turnusarbeidere i Norge.

Et forslag som betydde økt styringsrett for arbeidsgiver stammet fra Arbeidstidsutvalget, som var ferdige i januar 2016. Arbeidstidsutvalget ble nedsatt av Anniken Hauglies forgjenger, Robert Eriksson (Frp) i 2014. Han utelot partene fra utvalget, noe som skapte rabalder.

Før jul i 2016 kastet Hauglie ballen til de åtte hovedorganisasjonene i arbeidslivet. Et partssammensatt utvalg fikk i oppdrag å diskutere skift, turnus og styringsrett.

Men LO, Akademikerne, YS og Unio er ikke blitt enige om noe med NHO, KS, Virke og Spekter, og utvalget har avsluttet arbeidet.

Økonomiprofessor Karen Helene Ulltveit-Moe ved UiO råder regjeringen til å fremme utvalgets forslag til en lovendring som styrker arbeidsgivers styringsrett.
Økonomiprofessor Karen Helene Ulltveit-Moe ved UiO råder regjeringen til å fremme utvalgets forslag til en lovendring som styrker arbeidsgivers styringsrett. (Foto: Øyvind Elvsborg)

– Jeg er ikke overrasket, sier professor Karen Helene Ulltveit-Moe som ledet Arbeidstidsutvalget.

Bare enige om en ting

– Vi må bruke den tiden det tar, skriver arbeidsminister Hauglie til DN.

Hun sier arbeidet skal fortsette ved at hun går i dialog med de berørte forbundene.

– Det høres jo lovende ut, svarer professor Karen Helene Ulltveit-Moe, med dårlig skjult ironi.

Hun viser til at styringsretten over skift og turnus har vært et anerkjent problem i mer enn et tiår, og utdyper ironien ytterligere:

– Jeg ville vært litt pessimistisk om hva den dialogen skal gi, gitt erfaringen departementet nå har det siste året med det partssammensatte utvalget.

Bare én ting ble de åtte hovedorganisasjonene i arbeidslivet enige om: Å avslutte utvalgsarbeidet. Det skjedde etter ett år – på et møte 6. november i fjor.

Ikke bare er organisasjonene uenige om løsningene, de er heller ikke enige om hva som er problemet. I den to sider lange sluttrapporten som oppsummerer møtene, konkluderes det:

«Arbeidsgruppen om skift og turnusordninger har dessverre ikke klart å komme frem til en felles forståelse av problemstillingene, eller forslag som kan løse opp i situasjonen.»

Hauglie hadde også bedt dem vurdere om det gikk an finne en måte å drøfte og gjøre avtaler på som kunne gi et redusert konfliktnivå i fremtiden.

Heller ikke der var det noe å hente fra utvalget.

Styringsretten stridens eple

I dag baserer arbeidet i sykehusene seg på unntak fra arbeidsmiljøloven, og skift og turnusplaner avtales lokalt med tillitsvalgte. Arbeidstidsutvalgets flertall mente at loven måtte endres med hensyn til gjennomsnittsberegning og hviletid, et forslag som ville styrke arbeidsgivers styringsrett over arbeidstiden i sykehusene.

Arbeidstagerne vil ikke ha en slik styrking av arbeidsgivers styringsrett med arbeidstiden – men det vil arbeidsgiverne, og der står saken fortsatt.

Arbeidstagerorganisasjonene frykter lovendring gir et hardere arbeidsliv med mindre vern. De mener arbeidsgiverne – og Arbeidstidsutvalgets flertall – overdriver problemene med å lage arbeidsplaner gjennom avtaler, som i dag.

– Jeg oppfatter at partene har et helt ulikt verdensbilde, sier Ulltveit-Moe.

Ulltveit mener en lovendring vil ha stor betydning for muligheten til å organisere arbeidet i sykehusene, der det jobber over en halv million mennesker, og mye av arbeidet er basert på skift og turnus.

Legene er ikke turnusarbeidere, men har gjennom de siste årene vært gjennom en tilsvarende kamp om styringsrett og arbeidsrett, og vunnet denne mot Spekter.

Tror på involvering

Ulltveit-Moe råder regjeringen til å skjære gjennom og fremme utvalgets forslag til en lovendring som styrker arbeidsgivers styringsrett. Etter hennes mening er det en liten endring, fordi man vil beholde drøftingsretten for tillitsvalgte.

Hauglie tror imidlertid på involvering. Til DN skriver hun:

«Jeg skulle selvsagt ønsket at vi hadde kommet lenger i dette arbeidet, men vi må bruke den tiden det tar. Vi har hele tiden ønsket å involvere partene, for å forsøke å finne varige løsninger som alle kan være enige om. Dette arbeidet fortsetter ved at jeg vil gå i dialog med de berørte forbundene».

Parallelt med opprettelsen av skift og turnusarbeidet ble det opprettet et tilsvarende partssammensatt utvalg som skulle vurdere arbeidstidsproblematikk rundt «særlig selvstendig stilling». Dette utvalget jobber fortsatt – på overtid.(Vilkår)

Vet du hva mansplaining er?
På She-konferansen i Oslo møtte DN kvinnelige ledere og entreprenører som har opplevd mansplaining.
02:21
Publisert: