Bestemmelsen om minst 40 prosent tillegg til lønnen ved overtidsarbeid er blant de mest brutte i arbeidsmiljøloven.

I de rundt 8500 tilsynene Arbeidstilsynet har gjort de siste tre årene på nettopp denne bestemmelsen, har det i 37 prosent av tilsynene funnet brudd.

Det viser en sammenstilling av Arbeidstilsynets hyppigste kontrollpunkter, som DN har fått tilgang til.

Bestemmelsen om overtidstillegg er imidlertid ikke det arbeidsgivere bryter mest.

57 prosent brudd

Det foregår flest brudd på bestemmelsen om at det skal inngås avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstid og søkes til Arbeidstilsynet om samtykke. Her gjør over halvparten av bedriftene feil – 57 prosent.

I tillegg viser oversikten at i 13 prosent av tilsynene som er gjort har ikke arbeidsgiver en fortløpende oversikt over hvor mye den enkelte arbeidstager arbeider.

Avdelingsdirektør Monica Seem i Arbeidstilsynet.
Avdelingsdirektør Monica Seem i Arbeidstilsynet. (Foto: Arbeidstilsynet)

– Årsakene til at vi finner så mange brudd, er at vi har gjort en risikovurdering og velger å gjøre tilsyn med bransjer, temaer og virksomheter som vi vet har utfordringer. Arbeidstid er sammen med lønn også et tema i mange tilsyn hvor vi leter etter sosial dumping og A-krim, da lange arbeidsdager og lave lønninger er noen sentrale kjennetegn i denne sammenheng, sier avdelingsdirektør Monica Seem i Arbeidstilsynet til DN.

Nærmere 25 prosent av arbeidstagere i Norge jobber skift eller turnus, og rundt 17 prosent oppgir at de jobber om natten i løpet av en fireukes periode, ifølge Arbeidstilsynet.

– I sum kan man slå fast at mange arbeidstakere har arbeidstidsordninger der de jobber til andre tider av døgnet enn såkalt vanlig ni til fire-jobb. Det er viktig at arbeidsgiver til enhver tid vurderer om arbeidstidsordningen er forsvarlig og at arbeidstiden organiseres slik at uheldige konsekvenser for helse og sikkerhet forebygges, sier Seem.

Disse næringene blir oftest sjekket

Hun forklarer at Arbeidstilsynet jobber risikobasert, altså at det risikovurderer ulike bransjer og går på tilsyn deretter.

– Det er cirka 250.000 virksomheter i Norge. Dersom Arbeidstilsynet skulle ført tilsyn med alle, betyr det at en virksomhet ville fått tilsyn omtrent hvert 17. år, sier hun.

Siden 2014 har Arbeidstilsynet ført flest tilsyn med arbeidstid i næringene bygg og anlegg, overnatting og servering, og varehandel og reparasjon av motorvogner.

Arbeidstilsynet har ansvar for tilsyn med landbaserte bedrifter, mens Petroleumstilsynet har tilsynsansvar for petroleumsnæringen, Sjøfartsdirektoratet for sjøfart og Luftfartstilsynet for luftfart.

Ser en økning av luring

Seem sier de ikke har oversikt over hvor mange de tror bevisst prøver å lure tilsynsmyndighetene, men er klar på at det forekommer.

– Det er ingen tvil om at vi har arbeidsgivere som bevisst lurer og har laget seg systemer der de prøver å lure tilsynsmyndighetene, sier hun, og legger til at kontrolletatene har etablert et analysesenter kalt Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter som i 2017 kom med en beskrivelse av situasjonen i arbeidslivet.

– De ser en økning av virksomheter som prøver å fremstå som hvit og legal, og prøver å ha alt i orden, men bak fasaden er virkeligheten en annen, sier Seem. (Vilkår)

Se trailer: «Menn skal ikke gråte»
Intenst kammerspill. En gruppe veteraner søker å komme over traumene etter krigen i Jugoslavia. Ikke alt går helt som planlagt.
02:33
Publisert: