Yrkesdykkere har fryktet at regelendringer og endring av tilsynsmyndighet ville føre til flere ulykker og endrede arbeidsforhold.

I dag er det Arbeidstilsynet som har ansvaret for å føre tilsyn med yrkesdykkere. Et utvalg har foreslått at Sjøfartsdirektoratet skal overta ansvaret. Det legges også opp til ulike regler for dykkere som opererer fra land og dem som dykker fra skip.

Nå tar Arbeidstilsynet til orde for at all dykking i Norge hjemles i arbeidsmiljøloven.

«Tvil om hvilke hjemler eller hvilken tilsynsetat man skal forholde seg til innenfor et område med så høy ulykkesrisiko, er meget uheldig og vil bidra til en negativ utvikling», skriver Arbeidstilsynet i et brev Arbeids- og sosialdepartementet gjengitt i Dagbladet.

Klargjøringen blir møtt med jubel hos yrkesdykkere og deres tillitsvalgte. Verneombud Jacob Grøgaard i Abyss Aqua sier det er den beste løsningen at tilsynet påtar seg ansvaret for dykkerne.

– Nå har myndighetene en gyllen mulighet til å gjøre det riktige, sier Grøgaard.

LO peker på at vedtaket til Arbeidstilsynet er gledelig og nødvendig.

(©NTB)(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.