– Vi ser det som et grovt brudd. Det skriver vi bare når det er et grovt brudd, sier tilsynsleder Morten Kjerstad Larsen i Arbeidstilsynet.

I slutten av august i fjor var han og en seniorinspektør på et tilsyn i økonomiavdelingen til det børsnoterte forsikringsselskapet Protector Forsikring. Om bakgrunnen for tilsynet kom fra et tips eller ikke vil han ikke kommentere, men sier de risikovurderer bransjer og går på tilsyn deretter.

Protector Forsikring ble gitt tre pålegg om å ordne opp i bedriften etter at det ble avdekket brudd på åtte lovbestemmelser i arbeidsmiljøloven, viser et varsel fra Arbeidstilsynet i desember som DN har fått tilgang til.

Jobbet 103 timer på én uke

Det var spesielt to grove brudd på arbeidsmiljøloven Kjerstad Larsen reagerte på: overtredelser av ukentlig arbeidstid og en veldig uvanlig fleksitidsordning.

I et brev fra Arbeidstilsynet til Protector Forsikring kommer det frem at en person jobbet 103 timer på en uke i fjor. Det vil si nesten 15 timer i snitt om dagen i syv dager. Samme person hadde også en annen uke jobbet 96 timer. Vanlig arbeidstid er 37,5 timer i uken.

Morten Kjerstad Larsen.
Morten Kjerstad Larsen. (Foto: Thomas T. Kleiven.)

– Dette er brudd milevis utover hva som er lov å jobbe. Når vi ser at arbeidstagere har ukentlig arbeidstid på mellom 96 og 103 timer, så er det mer enn dobbelt så mye, og ligger langt utenfor hva som er lov, sier Kjerstad Larsen.

Tre andre ansatte har også en flere arbeidsuker på over 60 timer.

– Vi beklager at vi har satt oss selv i den situasjonen vi har gjort. Det synes vi er klønete håndtert fra vår side, sier administrerende direktør Sverre Bjerkeli i Protector Forsikring.

Han sier han er overrasket over at de har havnet i situasjonen de har vært i.

– Det betyr at heller ikke jeg følger godt med. Jeg peker ikke bare på andre ledere. Jeg peker også på meg selv og ser at jeg heller ikke har gjort en god nok jobb for å følge opp situasjonen. Det er vårt arbeidsgiveransvar at vi opprettholder arbeidsmiljøloven, så vi skal anstrenge oss mer i fremtiden for at vi ikke kommer i den situasjonen på nytt, sier Bjerkeli.

Tjente 76 mill. på kursstigning i fjor

Bjerkeli og nærstående er femte største aksjonær i Protector Forsikring gjennom Hvaler Invest as med 3,7 prosent av aksjene.

På Protectors kursstigning alene hadde Bjerkeli en papirgevinst på 76 millioner kroner i fjor. I romjulen overførte han i forbindelse med et arveoppgjør eiendomsretten til 50 prosent av aksjene i Hvaler Invest til sine to barn, som da tilsvarte omtrent 140 millioner kroner på deling i romjulsgave.

Tirsdag sitter han og Hvaler Invest på aksjer i Protector for 306 millioner kroner. I 2016 tjente Bjerkeli 14 millioner kroner og sto oppført med en formue på 4,9 millioner kroner, ifølge ligningstallene for 2016.

Gir 140 millioner i romjulsgave til barna

Manglende overtidstillegg

Heller ikke overtidstillegg har de ansatte fått, ifølge rapporten.

Etter å ha gjennomgått timelister og lønnsslipper hos Protector Forsikring slår Arbeidstilsynet fast at selskapet ikke har betalt noe overtidstillegg til sine ansatte.

Ifølge arbeidsmiljøloven er tilleggsbetaling for overtid en minimumsrettighet for arbeidstagere.

En av de ansatte jobbet første halvår i fjor minst 164 timer uten å få utbetalt overtidstillegg. En annen ansatt har jobbet minst 113 timer uten å få overtidstillegg, mens en tredje ansatt har jobbet minst 50 timer uten å få utbetalt overtidstillegg.

DN stilte spørsmål til Bjerkeli om hvorfor de ansatte ikke har fått overtidsbetalt, som lot direktør i Protector, Merete Christensen Bernau, svare for bedriften.

– Vi tenkte at de timene som man jobbet ekstra kunne avspaseres, men så har det bare ballet på seg og blitt altfor mye.

– Men har dere ikke folk hos dere som vet at alle ansatte har krav på overtidstillegg?

– Det har vi. Det står i håndbøkene. Men noen ganger så må man rett og slett jobbe ekstra en periode for å implementere noe. At det er en form for dugnadsperiode, sier Christensen Bernau, som understreker at alle ansatte vil få betaling for overtiden som er lagt ned.

Situasjonen skal ha tilspisset seg i forbindelse med implementering av et nytt system som ble langt mer utfordrende enn ventet.

– Vi har helt klart ikke fulgt opp våre medarbeidere godt nok i forhold til arbeidstidsbestemmelsene. Dette er meget velvillige mennesker som har jobbet lange dager og uker i en periode der vi hadde ekstra utfordringer. Her burde vi som ledere ha fulgt opp mye bedre, sier direktør Merete Christensen Bernau i Protector Forsikring.

Stryker fleksitimer

Det var også blitt inngått en uvanlig fleksitidsavtale med de ansatte.

«Virksomheten har sendt inn dokumentasjon som beskriver fleksitidsordningen slik den fremkommer i personalhåndboken. Der fremkommer det at «fleksitimer» som overstiger 40 timer ved utgangen av måneden strykes månedlig», skriver Arbeidstilsynet i rapporten.

Det vil si at den ansatte som har jobbet 103 timer, har jobbet 63 timer utover alminnelig arbeidstid, hvorav 40 timer inngår i fleksitidsavtalen, mens 23 av timene blir strøket.

– Ved avtale om avspasering av overtidstimene forutsetter dette at den ansatte faktisk får anledning til å avspasere overtidstimene. Slik virksomheten praktiserer fleksiordningen med månedlig stryking av timer som overstiger 40 timer fremstår det vanskelig å få avspasert fleksitid, skriver Arbeidstilsynet.

Avdelingsdirektør Monica Seem i avdelingen for dokumentasjon og analyse i Arbeidstilsynet sier at Arbeidstilsynet gir pålegg i rundt 60 prosent av tilsynene de er på.

– Mange bedrifter jobber godt og seriøst med sitt arbeidsmiljø, men i våre tilsyn ser vi dessverre at altfor mange ikke har det mest elementære på plass, sier Seem.

Mangel på systematisk HMS-arbeid er den vanligste grunnen til pålegg fra Arbeidstilsynet.

«Har strammet inn rutinene»

I brevet som ble sendt fra Arbeidstilsynet til Protector Forsikring i desember i fjor følger det med pålegg om å rette opp i arbeidstid, innhold i arbeidsavtale og godtgjørelse for overtid. Fristen for å oppfylle påleggene er 30. mars.

– Vi har strammet inn rutinene, og etablert en bedre oppfølgning. Vi vil følge tettere opp fremover, med et mål om at dette ikke skal skje igjen, sier Christensen Bernau.

Dersom påleggene ikke oppfylles innen fristen, kan Arbeidstilsynet velge å ilegge Protector Forsikring tvangsmulkt, som vil si at selskapet må betale et fastsatt beløp for hver dag eller hver uke frem til pålegget er oppfylt, eller at det må betales et fast beløp.

Tilsynet ble gjort i økonomiavdelingen, men påleggene gjelder likevel hele bedriften. (Vilkår)

Derfor vil ikke Giske innrømme at Støre ba ham gå
Kjetil B. Alstadheim, politisk redaktør i DN, kommenterer kampen om sannheten, som har oppstått etter at Trond Giske trakk seg som Arbeiderpartiets nestleder.
01:48
Publisert: