Coop, Norges nest største dagligvareaktør etter Norgesgruppen, har over to millioner forbrukere som eiere. Disse får et utbytte på én prosent av det de kjøper i butikker som Extra, Obs og Mega.

Fjorårets resultat før skatt forverret seg med en milliard kroner, fra pluss 603 millioner kroner til minus 402 millioner.

Samtidig viser årsberetningen for Coop Norge (konsern) at Geir Inge Stokke, 57-åringen som selv sa opp jobben som konsernsjef i fjor vår, får en etterlønn på 10,831 millioner kroner fordelt over 18 måneder. Det vil si at han får vel 600.000 kroner i måneden – uten å være på jobb.

«Bakgrunnen er en konkurranseklausul i min ansettelseskontrakt, dette er basert på at jeg har stor innsikt i Coop sine planer og strategier. I praksis betyr dette to år der jeg ikke kan jobbe for virksomheter i direkte konkurranse med Coop, hverken i dagligvarebransjen eller byggevarebransjen. Dette blir jeg kompensert for», skriver Geir Inge Stokke i en sms til DN sent torsdag ettermiddag.

Størrelsen på etterlønnen ble først omtalt av Nettavisen torsdag ettermiddag.

Med konkurranseklausul

Stokke fratrådte 31. juli i fjor. Som DN skrev i juni 2022, hadde Stokke da en avtale som sikret ham en pensjon tilsvarende 66 prosent av sluttlønn ved fylte 64 år – og etterlønn i 18 måneder som i utgangspunktet forutsatte oppsigelse fra arbeidsgivers side. I 2021 tjente Stokke 14,6 millioner kroner, hvorav litt mer enn halvparten var fastlønn og 6,7 millioner var pensjonsinnskudd.

Kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle-Friis forklarte at Coop-styret hadde aktivert en klausul som hindrer Stokke i å jobbe for virksomheter i direkte konkurranse med Coop, altså innenfor daglig- eller byggevare.

– Dette blir Stokke kompensert for. Stokke får lønn i oppsigelsestiden og deretter etterlønn med fratrekk krone for krone for det han måtte tjene i ny jobb i perioden hvor konkurranseklausulen er gjeldende. Hvor mye dette vil utgjøre i kroner og øre er derfor umulig å si nå, skrev Takle-Friis i en epost til DN da.

Da Stokke sa opp jobben, hadde han jobbet i Coop-systemet i 25 år hvorav de siste åtte som konsernsjef.

Philipp Engedal (51) gikk på nyåret i år fra stillingen som administrerende direktør i Flytoget til å bli ny konsernsjef i Coop.

I årsberetningen for 2022 står det at Engedal ikke har noen bonusordninger eller ekstra honorar for å sitte i styrene i Coop-systemet. Men det står ikke noe om hva Engedal vil få i lønn eller etterlønn.

DN har spurt styreleder Tore Tjomsland i Coop Norge SA om Engedal har fått en avtale tilsvarende den Stokke hadde, men har ikke fått noe svar på dette.

Kommunikasjonsdirektør Bjørn Alan Takle Friis sier til DN sent torsdag ettermiddag at ny konsernsjef har en lønn på 6,25 millioner kroner pluss en innskuddspensjonsordning lik andre ansatte på 25 prosent av lønn.

– Han har også en konkurranseklausul slik Stokke har hatt, med 18 måneders lønn selv om han selv sier opp jobben?

– Jeg kan ikke kommentere detaljene i den avtalen. Det vil trolig fremkomme i årsberetningen neste år, sier han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.