Konstituert veidirektør Bjørn Grimsrud leverte mandag sitt forslag til fremtidig lokalisering av Statens vegvesen til Samferdselsdepartementet.

– Statens vegvesen skal nå bli en mer effektiv organisasjon. Vi skal fra 2020 ikke lenger administrere fylkesveier, og skal samtidig fornye og effektivisere vår egen organisasjon og oppgaveløsning, heter det i en uttalelse fra Grimsrud.

Som følge av overføring av veiadministrasjon til fylkeskommunene blir hver femte ansatt i Statens vegvesen berørt av planen, og det er foreslått at 1.850 av 6.800 ansatte blir overført til fylkeskommunene. Det er opp til fylkeskommunene å bestemme hvor disse kontorene skal ligge, men det er foreløpig ikke klart.

– Stor risiko for kompetansetap

I forslaget til Samferdselsdepartementet skriver Vegdirektoratet at usikkerhet om organisering og lokalisering i Statens vegvesen er en stor utfordring, og at det merkes gjennom at unormalt mange har sluttet i jobben.

– Det er stor risiko for et kompetansetap som vil medføre at Statens vegvesen på flere områder vil få problemer med å utføre oppgavene det er forventet at etaten skal utføre, heter det i forslaget.

Vegdirektoratet etterspør derfor at det tas beslutning om lokalisering før sommerferien 2019, og at det kommer klare signaler om det vil bli overgangsordninger som gir mulighet for å gjennomføre utflytting over flere år.

Legger ned 22 trafikkstasjoner

Vegdirektoratet skriver i sitt forslag at de vil lage seks nye divisjoner i Vegvesenet, som skal overta noen av oppgavene som Vegdirektoratet har i dag.

Ledelsen av disse divisjonene er det foreslått at skal sitte i Tromsø, Trondheim, Bergen, Arendal, Drammen og Moss. Divisjonsledelsen de forskjellige stedene vil bestå av mellom 25 og 50 ansatte.

I tillegg vil Vegdirektoratet at det skal opprettes fem regionale sentre på nivå to i Bodø, Molde, Leikanger, Arendal og Lillehammer, hvor Vegvesenet fra før har sine regionvegkontorer. Disse sentrene vil bli geografiske avdelinger som skal ha ansvar for kontakt med regionale og lokale myndigheter.

Videre går planen ut på at 22 av dagens 74 trafikkstasjoner skal legges ned.

Flytter arbeidsplasser ut av Oslo

Vegdirektoratet skal fremdeles ligge i Oslo, men de skriver i sitt forslag at 270 av dagens arbeidsplasser i Oslo flyttes ut av hovedstaden. 220 av disse hører under Vegdirektoratet, som vil bli redusert til om lag 400 stillinger.

I tillegg kommer det rundt 50 arbeidsplasser i Statens vegvesens region øst, som ikke er stedsavhengige i Oslo-området, og som kan flyttes ut av Oslo.

Statens vegvesen er i dag lokalisert på over 200 steder i Norge.

Vegdirektoratet fikk i oppdrag i slutten av oktober 2018 å utrede ny organisering i Statens vegvesen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.