Det kommer frem i ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for første kvartal 2019 tirsdag.

Sammenlignet med første kvartal 2018 svekkes ansettelsesplanene i fire av fem regioner, og Oslo-området ser ut til å stramme inn mest av alle.

– Bank- og finans og bygg- og anleggsbransjen er viktige bidragsytere for sysselsettingen i Oslo-området, sier ManpowerGroups konsernsjef Maalfrid Brath.

– Begge disse sektorene melder om en avdemping i ansettelsestakten, og det kan være grunnen til nedkjølingen vi ser i hovedstaden, forklarer hun i en pressemelding.

I undersøkelsen svarer 756 norske bedrifter på om de har behov for å bemanne opp, bemanne ned eller om de har uendret bemanningsbehov kommende kvartal.

Flatt marked

Andelen bedrifter som sier de skal bemanne opp, fratrukket andelen som sier de skal bemanne ned, gir en indikator på ansettelseslysten, omtalt som netto bemanningsutsikter.

Totalt sett forventer norske arbeidsgivere å ansette flere i første kvartal 2019, med sesongjusterte netto bemanningsutsikter på fem prosent. Sammenlignet med forrige kvartal er bemanningsutsiktene uendret.

Syv prosent av arbeidsgiverne planlegger å ansette flere og tre prosent planlegger å nedbemanne. 86 prosent har planer om å bevare arbeidsstyrken som den er, en økning på 6 prosentpoeng siden i fjor på samme tid.

Optimismen er størst i olje- og gassnæringen, med netto bemanningsutsikter på 17 prosent.

Sterk nedgang i Oslo

I Oslo er bedriftenes bemanningsutsikter for første kvartal 2019 minus to prosent sammenlignet med forrige kvartal. Sammenlignet med første kvartal 2018 viser utsiktene en nedgang på 14 prosentpoeng.

– De svakeste og første negative bemanningsutsiktene på tre år rapporteres for perioden fra januar til mars, heter det i rapporten.

Både i Nord-Norge, Midt-Norge og Øst-Norge er bemanningsutsiktene svakere enn for ett år siden, med en nedgang på henholdsvis 7, 2 og 6 prosentpoeng. Unntaket er Vest- og Sør-Norge, hvor utsiktene er 3 prosentpoeng bedre enn i første kvartal 2018.

Annet bilde

Men om tallene for første kvartal 2019 sammenlignes med siste kvartal 2018, avtegner det seg et annet bilde. På dette grunnlaget ser nemlig arbeidsgivere i fire av de fem regionene for seg å ansette flere til neste år – bare i Oslo-området er utsiktene negative.

Sterkest er prognosen for Øst-Norge, med netto bemanningsutsikter på syv prosent. I Nord-Norge er tilsvarende tall seks prosent, mens tallet er fem prosent for både Sør- og Vest-Norge og Midt-Norge.

Nylig meldte bedriftene i Norges Banks regionale nettverk om fortsatt gode vekstutsikter og forventninger om at veksten vil holde seg oppe det neste halvåret.

– Våre tall indikerer nå at mange av disse arbeidsgiverne planlegger å bære denne veksten med å oppdatere og videreutvikle kompetansen blant sine eksisterende ansatte, heller enn å øke bemanningen, sier Brath.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.