– Jeg har aldri lest noe særlig med stillingsannonser. Men mine øyne falt på en i starten av mai. Jeg hadde kanskje ikke lest den med samme oppmerksomhet hvis det ikke hadde vært for den senere tids uro i SSB, sier Torbjørn Eika (57) til DN.

Eika har arbeidet i 31 år i SSB, hele tiden med makroøkonomi. Siden 2002 har forskeren vært prosjektleder for konjunkturanalyser og i perioder vært forskningsleder i gruppe for makroøkonomi.

I tillegg har han vært i sekretariatet for tunge offentlig utvalg – som Holden 3-utvalget og Cappelen-utvalget, som studerte lønnsdannelsen i Norge.

Eika har også i mer enn 25 år deltatt i arbeidet til Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU). TBU leverer foran hvert oppgjør omforente data og prognoser for lønns- og prisutvikling som partene legger til grunn for forhandlingene.

Ble interessert i jobb-bytte

Et utvalg nedsatt av SSB-sjef Christine Meyer foreslo i januar å kutte SSBs forskningsavdeling fra 80 til rundt 30 personer. Disse skulle satse på hyppigere publisering av artikler i internasjonale akademiske tidsskrifter, mens de øvrige skulle over i mer rene statistikkavdelinger.

Eika sier at uroen rundt denne omorganiseringen bidro til at han går til den nye stillingen.

– Jeg litt bekymret for utviklingen i SSB på flere måter. Det som bekymrer mest, er manglende vektlegging av det viktige samfunnsoppdraget det er å utarbeide og formidle analyser og prognoser over økonomisk utvikling – som arbeidsverktøy for forvaltningen og andre. Slik sett er det kanskje litt feigt å forlate byrået nå, sier Torbjørn Eika.  

– Jeg har ingen tro på at mange publiseringer i fremstående forskningstidsskrifter er viktig for å lage gode modeller og prognoser for utviklingen i norsk økonomi, legger han til. 

Han er fremdeles noe usikker på hva som blir det endelige utfallet av omorganiseringene i SSB.

Eika bekrefter at han ikke ble spurt, men selv søkte sjeføkonomjobben etter Per Richard Johansen i kommunenes organisasjon KS. Johansen var for øvrig også Eikas forgjenger i SSB-jobben han nå sitter i.

– Så synes jeg KS' virksomhet er meget viktig i norsk økonomi. En veldrevet kommunesektor er av stor betydning for hvor godt det er å leve i Norge. Dermed er KS et interessant og viktig sted å være. Skulle jeg bytte jobb noen gang, er det vel nå, sier han.

Meyer beklager

Administrerende direktør Christine Meyer i SSB beklager at Torbjørn Eika forlater byrået.

– Vi skulle gjerne beholdt ham, og har aktivt forsøkt å få dette til. Når han først velger å gå, er det positivt at SSB-folk velges til å bekle en viktig stilling, og til og med etterfølger en annen fra byrået, sier hun.

Meyer vil ikke kommentere kritikk mot omorganisering i SSBs forskningsavdeling direkte. Men hun fastholder endringsbehov:

– Internasjonalt skjer det mye utvikling og forskning rundt makroøkonomiske modeller. Det er viktig at en endret SSB-forskningsavdeling er godt orientert om det som skjer, og at de modellene vi har i Norge i dag evalueres opp mot de nye modellene og deres evne til å forutsi økonomisk utvikling.

– Sier du nå at SSBs forskningsavdeling ikke har holdt følge?

– Min oppgave er å se fremover og å se til at SSB hele tiden utvikler seg. Min vurdering er at internasjonal tilstedeværelse er svært viktig, og dette er et viktig premiss i omorganiseringen vi står midt oppi, sier Meyer.

For øvrig går hun ikke inn på innvendingene i detalj.

– Jeg har oppfattet kritikken. Vi har nok noe forskjellig syn på hvor viktig internasjonal tilstedeværelse er. Så er vi fortsatt ikke helt ferdig med omorganiseringene, sier Meyer. 

Torbjørn Eika tiltrer stillingen som sjeføkonom i KS den 12. september.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Kort forklart: – Det er antageligvis sperregrensen som avgjør hvem som blir statsminister i Norge
Slik fungerer sperregrensen
02:55
Publisert: