Streng petroleumslov og arbeidsmiljølov samt sterke fagforeninger har sikret gode arbeidsvilkår på norsk sokkel. Vi har en god sikkerhetskultur.

Mye av denne kulturen ble bygd opp i etterkant av «Alexander Kielland»-ulykken i 1980, da 123 oljearbeidere omkom fordi plattformen kollapset under presset fra en påskestorm.

I dag er oljearbeiderne, ingeniørene og lederne som erfarte hva Kielland-ulykken betydde, i ferd med å pensjonere seg.