Ideologisk kruttrøyk er i ferd med å fortrenge diskusjonen om hva ledere og tillitsvalgte i den enkelte virksomhet trenger av endringer for at vi fortsatt skal kunne ha høy produktivitet, økonomisk verdiskaping og velferdstjenester i verdensklasse.

Mens arbeidstidsreglene har stått tilnærmet uendret siden 1977, har arbeidslivet forandret seg betydelig:

  • I 1977 hadde halvparten av alle arbeidstagere kun grunnskole.