Den lille kommunen Ballangen i Ofoten skiller seg ut i statistikken over Norges friskeste og sykeste kommuner. Ikke bare har Ballangen høyest uføreandel i landet, de har også det høyeste sykefraværet.

Sjekk din kommune

– Vi vet ikke helt hvorfor det er slik, men i samarbeid med Nav er vi i ferd med å kartlegge situasjonen og finne årsaker. Det er viktig å vite hva som feiler pasienten før man begynner å medisinere, sier ordfører Per Kristian Arntzen (Sp) i Ballangen.

Ballangen var Nord-Norges viktigste gruvekommune og opptil 500 personer jobbet i gruveindustrien i første halvdel av 1900-tallet. Den største gruven ble lagt ned allerede i 1963, mens den siste gruven ble lagt ned i 2003. Mye tyder imidlertid på at Ballangen fortsatt sliter med senskader etter industridøden.

Helt i bunnen av Kommune-NM

– Det Nav allerede har funnet ut er at gruvenedleggelsene er en viktig del av forklaringen. Mange av dem som mistet jobben flyttet ut av kommunen og tok seg arbeid i annen tung industri. Vi ser nå at mange av disse ikke har klart å stå i denne jobben frem til 67 år og at de nå flytter tilbake til Ballangen som uføre, sier Arntzen.

Han forteller at de fleste uføre i kommunen er mellom 55 og 67 år. Gruvenedleggelsene har også ført til fraflytting og svekket kommuneøkonomi. Ballangen ligger i årets Kommune-NM på plass 423 og er med det den fjerde lavest rangerte kommunen i landet.

Blant de friskeste kommunene i landet finner man blant annet Hemsedal, Bærum og Moskenes i Lofoten.

«Fysisk fostring er viktig»

Hemsedal har i mange år vært den kommunen i landet med lavest uføreandel. Det er rundt fem ganger så mange uføre i Ballangen som på Hemsedal.

– Den lave uføreandelen henger nok mye sammen med befolkningssammensetningen. Befolkningstallet har økt mye de siste årene og de fleste innflytterne er mellom 25 og 45 år, sier ordfører Oddvar Grøthe i Hemsedal.

Siden 1992 har folketallet i den lille bygda økt fra drøyt 1600 til 2500 i dag. Hemsedal skiller seg dermed kraftig ut fra innlandskommuner generelt, som ofte sliter med fraflytting. Grøthe tror at innbyggernes fysiske tilstand også spiller inn i statistikken.

– Hemsedal er en bygd med veldig gode aktivitetsmuligheter og fysisk fostring er viktig for å holde seg frisk. Mange av innbyggerne i Hemsedal er glad i natur og ønsker en aktiv fritid, sier Grøthe.

Fra deponi til datalagring

Tilbake i Ballangen jobber kommunen med å finne nye satsingsområder.

– Ballangen er fortsatt en landbrukskommune, men vi har også noe mekanisk industri. I tillegg har vi fått flere oppdrettsanlegg i kommunen, sier Arntzen.

Nå håper han at restene etter gruvedriften kan forvandles til et toppmoderne datasenter for teknologibedrifter over hele verden.

– Da det var gruvedrift her ble fjorden brukt som deponi. Nesten halve fjorden ble fylt igjen, og her er det nå et stort flatt område på rundt 600 dekar som egner seg perfekt til et slikt datasenter, sier Arntzen.

Det er selskapet Kolos Norway som står bak prosjektet.

– Planen er å bygge et stort kostnadseffektivt datasenter som har tilgang på billig grønn energi, sier administrerende direktør Håvard Lillebo i Kolos Norway.

Billig grønn kraft

Selskapet har hentet penger blant en rekke norske privatinvestorer og har ifølge Lillebo allerede kontorer i Silicon Valley og New York. Datasenteret vil i hovedsak bestå av store datalagringshaller der ulike selskaper, spesielt fra USA og Europa, kan leie lagringsplass.

– Ballangen ligger i et område som har den billigste kraften i hele Europa, og der det samtidig er et stort kraftoverskudd. I tillegg er det viktig for mange selskaper at kraften er fornybar, sier Lillebo.

Neste fredag skal planene for anlegget offisielt presenteres i Ballangen. Forventet byggestart er i 2018.

Sjekk din kommune: (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.