Ledelsen i DNB ble tatt på sengen av ansattes protester mot kuttene, men kommer ikke til å reversere beslutningen, ifølge interne meldinger DNB-sjef Kjerstin Braathen har publisert.

Overfor ansatte har DNB-sjefen tatt selvkritikk for håndteringen, og vedgått at kuttene i boliglånsgodene «gikk ikke helt etter planen». Men Braathen har også uttrykt misnøye over at ansattes reaksjoner ble lekket til avisspaltene.

«Jeg velger å tro at akkurat det var et engangstilfelle», skriver hun i en internmelding til bankens medarbeidere.