Eksansatte i Plan- og bygningsetaten forteller: Brukte omstridt metode for å fjerne saksbehandlingstid

Tidligere saksbehandlere forteller hvordan de jevnlig fikk nullstilt saksbehandlingstiden for å unngå registrering av lovbrudd i byggesaker. – Vi hverken jukser eller justerer på tidsbruken, svarer etaten.

Publisert: Oppdatert:

Saksbehandlere i Plan- og bygningsetaten i Oslo har gjennom flere år fremmet innsigelser mot byggesøknader med formål om å korte ned den registrerte saksbehandlingstiden, sier tidligere ansatte til DN. Etaten avfeier opplysningene.
Saksbehandlere i Plan- og bygningsetaten i Oslo har gjennom flere år fremmet innsigelser mot byggesøknader med formål om å korte ned den registrerte saksbehandlingstiden, sier tidligere ansatte til DN. Etaten avfeier opplysningene. (Foto: Mikaela Berg)