I januar fremmet arkitekt Johanne Taugbøl en spesiell anklage i DN, som gjennom flere år har versert i bransjekretser i hovedstaden:

Plan- og bygningsetaten «jukser med statistikken».

Ved å fremme oppkonstruerte innsigelser mot byggesøknader, misbruker etaten en åpning i loven for å manipulere den målte tidsbruken, slik at saksbehandlingstiden blir kortere og samsvarer med lovens frist, sa Taugbøl.