Retten mener Elkjøp hoppet bukk over kravet om å foreta reelle vurderinger for å finne ut om ansatte, som ble overtallige da distribusjonsselskapet ble lagt ned, kunne jobbe annet sted i bedriften. Nå er Elkjøp dømt til å betale erstatning og oppreisning til de 13 ansatte som gikk til sak. Elkjøp må også dekke saksøkernes saksomkostninger på drøyt 550.000 kroner.

Høsten 2018 bestemte Elkjøp seg for å legge ned sitt distribusjonsselskap etter to års drift. Bakgrunnen for nedleggelsen var at selskapet gikk med millionunderskudd og at konsernet mente underskuddet ville stige som følge av at det var inngått tariffavtale med de ansattes fagforbund. Få måneder etter at tariffavtalen var inngått, ble de ansatte oppsagt.

«Elkjøp var forutinntatt»

Bjørn Anders Jonassen er sekretær i Tariffavdelingen i Fellesforbundet. Han er glad retten har konkludert til fordel for de ansatte.

– Vi har ment at Elkjøp var forutinntatt. Man skulle si dem opp uansett. De skulle bort. Altså en usaklig oppsigelse. Derfor er vi glade for at retten hadde samme oppfatning som oss, sier han til DN.

Retten finner at Elkjøp ikke har sannsynliggjort at det ikke var annet passende arbeid i virksomheten for de ansatte. I dommen understrekes det at man må ta utgangspunkt i hvilke stillinger som var ledige på oppsigelsestidspunktet og se det opp mot hva den enkelte arbeidstager var skikket til.

Retten mener protokoller fra møtene med de tillitsvalgte viser at Elkjøp ikke foretok reelle drøftelser knyttet til behovet for nedleggelse. Hvilke kriterier som skulle legges til grunn for å vurdere om det fantes annet passende arbeid for de ansatte er heller ikke vurdert, ifølge dommen.

Får refs

Elkjøp får i dommen refs for «bedriftens manglende fokus på arbeidsmiljølovens krav til saklighet» og «en etterprøvbar saksbehandling i forbindelse med oppsigelsene av de ansatte».

Retten gjør også et poeng av at oppsigelsene var skrevet ut før de individuelle drøftelsesmøtene og at de ble overlevert i disse. Videre mener retten at Elkjøp i sine beregninger for fremtidige underskudd, ikke har sammenlignet med hvor mye det koster å bruke en ekstern distributør. Retten konkluderer med at oppsigelsene er ugyldige.

Alle de ansatte blir tilkjent erstatning for tapt arbeidsfortjeneste, selv om de har jobbet i andre roller i Elkjøp frem til dommen ble avsagt. Videre ble 11 av de 13 tilkjent 60.000 kroner hver i oppreisning for det retten omtaler som «klanderverdig» saksbehandling. De to øvrige fikk 40.000 kroner, ettersom de har fratrådt sine stillinger i løpet av prosessen.

Ønsker dialog

Advokat Nicolay Skarning, som representerte Elkjøp i saken, opplyser at dommen vil bli vurdert anket.

Han mener dommen bærer preg av at den kom en måned etter lovens frist.

– Den er lite treffende og har en utydelig dissens, skriver advokaten i en sms.

Elkjøps personaldirektør Stein Riibe utdyper hvordan selskapet oppfatter prosessen og dommen.

– Vi mener at dommen ikke gir helt riktig bilde. Generelt var dette et veldig bredt anlagt søksmål fra LO. De mente at nedleggelsen ikke var rettmessig. Det kan jeg ikke se at de har fått støtte for, sier Riibe.

HR-direktøren innrømmer at han er skuffet over at retten kom til at de ansatte ikke hadde blitt reelt vurdert for andre stillinger.

– Vi mener at vi førte bevis på at vi hadde det. Det er selvfølgelig subjektivt, og vi må ta det til etterretning. Vi mener vi hadde en god og riktig prosess.

Det er ikke bestemt om saken blir anket.

– Aller helst vil vi løse denne saken uten en ekstra runde i retten. Det har vært en stor personlig belastning, ikke minst for de ansatte som gikk til sak, og for de lederne vi har i distribusjonen. Vi får ta noen møter og se hvor vi står hen. Og forsøke å etablere en dialog med motparten, sier personaldirektøren.

Ankefristen i saken går ut 15. september.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.