Statens egen vurdering: Sjansen er stor for at Norge blir dømt for ulovlig diskriminering av menn

Sjansen er stor for at Norge kan bli dømt for ulovlig diskriminering av menn, ifølge statens interne vurdering. Likestillingsministeren ble advart mot å bruke et av sine fremste argumenter i saken.

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Hellelands hovedpoeng er at det vil ha en negativ innvirkning på kvinners yrkesaktivitet i småbarnsperioden dersom aktivitetskravet ved pappapermisjon fjernes. Men hun advares mot å bruke argumentet, siden det ikke er dokumentert. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Hellelands hovedpoeng er at det vil ha en negativ innvirkning på kvinners yrkesaktivitet i småbarnsperioden dersom aktivitetskravet ved pappapermisjon fjernes. Men hun advares mot å bruke argumentet, siden det ikke er dokumentert. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Publisert 19. March 2018, kl. 08.45Oppdatert 2. May 2018, kl. 08.25