– De fleste nordmenn er på det nivået at de kan sende epost, men ikke mer. De har bare den mest grunnleggende digitale kompetansen, forteller Andand Chopra-McGowan, med henvisning til en undersøkelse fra OECD fra 2016. 

Undersøkelsen viser at mer enn 50 prosent av skandinaver er på nivå 1 eller lavere i digital kompetanse. Det er definert som at man klarer å bruke «svar alle» på en epost. Kan du vise større problemløsningsevne, som å søke etter en bestemt epost i postkassen din, er du på kompetansenivå 2, forklarer Chopra-McGowan. Han er europeisk direktør og direktør for bedriftskunder i General Assembly, et globalt utdannelsesselskap som nå er i ferd med å etablere seg i Norge. 

Manglende digital kompetanse er allerede blitt et problem, også i norsk næringsliv. 

– Ledere forteller at veksten holdes tilbake fordi de ikke finner nok folk med digital kompetanse i bedriften, sier Chopra-McGowan.

For enkeltpersoner kan også svak eller manglende digital kompetanse gjøre at man stiller svakere på arbeidsmarkedet. 

– Digitalisering er nå relevant i alle bransjer. Selskaper må ta inn over seg at digital kompetanse er noe man må ha. Uten den blir alt fra logistikk til kommunikasjon og samarbeid dårligere, sier Anders Hordvei Mjåset, daglig leder i gründerkollektivet Mesh. Han har selv tatt flere General Assembly- kurs, og har ventet på at selskapet skulle komme til Norge. 

Det gjør de nå, i samarbeid med Mesh og pr-byrået Trigger. 

Dårlig forberedte ledere

Kartleggingen «Status Norge» viser at mange norske ledere er dårlig forberedt på det teknologiske skiftet, men mange ønsker nå å rette på det. 

Her kan du lese mer om kartleggingen:

– Etterspørselen etter digital kompetanse er svært høy, primært hos arbeidsgivere, sier førsteamanuensis Espen Andersen ved Institutt for strategi på BI. 

– Digital ledelseskompetanse er den største mangelvaren. Det er også vanskelig å finne, og det mest kritiske i virksomheten, sier Andersen.

Han forklarer at dette er viktig fordi lederne må forstå hva virksomheten trenger, og de må ha nok kunnskap til å vite hva de skal bestille. 

– For eksempel er mange ledere opptatt av at bedriften må ha sikre it-systemer, men de aner ikke hva de ber om, sier Andersen. 

Dette har ledere blitt bevisste på.

Espen Andersen, førsteamanuensis ved Institutt for strategi på BI. Ida von Hanno Bast
Espen Andersen, førsteamanuensis ved Institutt for strategi på BI. Ida von Hanno Bast (Foto: Ida von Hanno Bast)

– For et par år siden hadde vi ikke fått folk på kurs i teknisk orienterte analyseprogrammer om vi hadde gitt dem bort, men nå er etterspørselen stor. Også kurs i forretningsutvikling er etterspurt – i år solgte vi ut vårt kurs i april, og ventelisten er lengre enn studentlisten, sier Andersen.

Sjefene suger til seg kunnskapen. 

– På kursene i analyse og strategisk ledelse har jeg nå direktører som sitter og programmerer. Det hadde ikke skjedd for et par år siden, sier Andersen.

Andersen forteller at teknisk kompetanse ellers også er mangelvare, men ikke like vanskelig tilgjengelig. 

– Den tekniske kompetansen er til sammenligning lettere å finne, og fremfor alt lettere å utdanne, sier Andersen.

BI tilbyr flere studier og kurs som bygger opp digital kompetanse, og ved Universitetet i Oslo startes det denne høsten et nytt informatikk-studium i «digital økonomi og ledelse». Det nye bachelorprogrammet suste rett inn på toppen av listen over studier med det trangeste nåløyet.

Norge må finne nye vekstområder

Norge skiller seg likevel ikke spesielt negativt ut. Slik er situasjonen verden over, forteller Chopra-McGowan.

Ifølge en undersøkelse Manpower har gjort ved å intervjue 42.000 arbeidsgivere over hele verden sliter 40 prosent av lederne med å fylle roller i bedriften på grunn av manglende digitalkunnskap.

– Det er ikke unikt for Norge at det mangler digital kompetanse, men det som er spesielt for Norge er at Norge står overfor betydelig utfordringer med å finne nye vekstområder. Veksten må flyttes fra oljen, og til området der resten av verden vokser – den digitale økonomien. Det er et stort gap som skal fylles, sier Chopra-McGowan. 

Kjell Inge Røkke-eide Aker har satset over 50 millioner kroner på it-selskapet Cognite. Målet er en digital revolusjon på norsk sokkel.

Chopra-McGowan kaller dette en digital transformasjon, og mener at man ved hjelp av General Assemblys praktiske kursing kan lykkes i å tette gapet. 

Dere viser til at dere har trent tusenvis av mennesker i «avgjørende digitale kunnskaper». Hva er disse kunnskapene?

 – Grovt sett ser vi at tre ting skiller seg ut nå. Det første er det vi kaller data science, kompetansen til å håndtere og tolke store mengder informasjon. Evnen til å drive digital produktinnovasjon er ferdighet nummer to. Det siste er å ha god nok kunnskap om digital markedsføring. Det får vi tilbakemelding om fra et bredt spekter av firmaer om at de trenger å bli bedre på, sier Chopra-McGowan. 

– Hva kan konsekvensene av å mangle de «avgjørende digitale kunnskapene» blir for personer og bedrifter?
– De risikerer å bli akterutseilt. Men dette er ikke umulig å lære seg. Den som er motivert har alle muligheter til å tilegne seg avgjørende digital kunnskap og ta del i denne spennende utviklingen, sier han.

General Assembly-direktøren mener at deres særtrekk er at de tilbyr praktisk orienterte kurs, rettet mot kompetansen som trengs i næringslivet.

– Dette endres raskt, og derfor endres også innholdet i læreplanene våre ofte, gjerne månedlig, sier Chopra-McGowan. 

Kursene er også korte og intense, og tilbys på kveld eller helg, eller som bootcamper over fem dager eller 12 uker. (Vilkår)