I dag sender Espresso House ut en melding til 7000 ansatte i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Tyskland. Her sier selskapet at de skal sikre en «trygg og sunn arbeidsplass» for de ansatte.

I pressemeldingen, som er skrevet på engelsk, lover ikke konsernsjef Anssi Thureson bare forbedringer. Han lover at selskapets unge ansatte skal få en storslått start på arbeidslivet.

«As of one the Nordic’s largest youth employers, we have a duty of care to ensure that our people start their careers knowing what great feels like», skriver Thureson.

De siste ukene har DN snakket med et titall Espresso House-ansatte om forholdene på jobb i Norges største kaffekjede. De har beskrevet en arbeidshverdag der ting hverken føles greit eller great:

  • Flere ansatte har gått opptil flere måneder uten å få utbetalt lønn, noe selskapet også innrømmet i mai. Lønnskaoset ble begrunnet med systemfeil og kommunikasjonssvikt.
  • Selskapet sliter med et høyt sykefravær, og ansatte mener de blir utnyttet og utbrent.
  • Torsdag avslørte DN at ansatte har fått deler av sin arbeidsdag slettet fra timeregistreringssystemet som sendes til lønnskjøring. En tidligere daglig leder sier hun fikk direkte beskjed om å ikke godkjenne lønn for ansattes ekstrajobbing. Espresso House sier alt av ekstraarbeid må godkjennes.

DN har over flere uker forsøkt å få norgessjef May Britt Østby til å stille til et intervju. Hun har i stedet besvart spørsmål skriftlig. Østby forklarer at det på konsernnivå nå pågår en prosess for å finne ut hvordan Espresso House kan rapportere åpent om nøkkeltall og indikatorer for arbeidsmiljø.

– Dette er en prosess som DNs journalistikk har bidratt til å få fart på, skriver Østby.

Espresso House skal være en trygg arbeidsplass der medarbeidere trives, forklarer Norgessjefen.

– Vi erkjenner at vi har forbedringsområder, og ved å virkelig forplikte oss til å rapportere åpent om status på viktige indikatorer, vil det bidra til å ansvarliggjøre oss og synliggjøre effekten av tiltak.

Selskapet mener tiltakene de nå iverksetter vil sette en ny standard for åpenhet og rapportering i den europeiske serveringsbransjen.

– Vi implementerer nå tiltak som ny opplæring, forbedret oppfølging ved sykefravær og en forbedring av våre vaktplaner for å sikre en bedre work/life-balanse, skriver Østby.

Østby har også omtalt de nye tiltakene i en internmelding på intranettet til kjedens ansatte i Norge.

«Vi tar sakene som er blitt omtalt i pressen alvorlig og vi har sagt at vi skal forplikte oss til å gjennomgå våre interne prosesser».

Hun sier et mål med tiltakene er å «skape et bedre arbeidsmiljø».

Nye «house habits» og gamle tiltak

I den internasjonale pressemeldingen omtaler konsernsjef Thureson tiltakene som selskapets nye «house habbits». Disse skal innføres gjennom dialog med ansatte og deres fagforeninger.

Flere av de konkrete punktene i planen inneholder likevel tiltak Espresso House allerede har innført. De viser blant annet til at selskapet har satt av 81 millioner svenske kroner til å heve lønninger i januar, samt den anonyme medarbeiderundersøkelsen «Barista pulse» som ble tatt i bruk fra 2021.

Pressemeldingen viser også til at de har tatt i bruk intranettet Workplace, der de ansatte «kan uttrykke sine meninger og gi tilbakemeldinger».

Aleksander Nawracala er Fellesforbundet-medlem og tillitsvalgt for de ansatte ved Espresso House Glasmagasinet. Han er positiv til at selskapet nå varsler endringer.
Aleksander Nawracala er Fellesforbundet-medlem og tillitsvalgt for de ansatte ved Espresso House Glasmagasinet. Han er positiv til at selskapet nå varsler endringer. (Foto: Øyvind Elvsborg)

Tillitsvalgt Aleksander Nawracala ved Espresso House Glasmagasinet er positiv til signalene fra selskapet.

– Vi tillitsvalgte er jo selvfølgelig positive til alt av forbedringer som Espresso House kommer med, så gjenstår det bare å se hvordan dette implementeres i praksis, skriver han til DN.

– Vi stiller oss positive til intensjonen, men har i utgangspunktet ikke fått så mye informasjon om hvordan dette blir gjort i praksis. Vi har en løpende dialog med bedriftsledelsen og gir innspill der vi mener at prosesser må forbedres.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.