Antallet personer som er registrert som helt ledige gikk ned med 500 i februar, ifølge sesongjusterte tall fra Nav.

Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra Nav, falt med 600 personer i samme måned.

Arbeidsledigheten fortsetter dermed å falle i år, etter at antallet personer som er helt registrert som ledige var ned med 2.200 i januar. Det var klart mer enn ventet på forhånd.

– Nedgangen i arbeidsledigheten fortsatte i februar, når det korrigeres for sesongsvingninger. Det er også positivt å se at de regionale forskjellene i ledigheten fortsetter å minke denne måneden, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

«Sterkt arbeidsmarked»

Ifølge Nav må nedgangen i ledigheten det siste året sees i sammenheng med at antallet nye arbeidssøkere har falt kraftig, og at antallet nå har stabilisert seg på et lavt nivå.

Nordea Markets påpekte i morgenrapporten sin fredag at det norske arbeidsmarkedet et sterkt. Meglerhuset trodde på forhånd at den registrerte ledigheten ville falle med 1000 personer i februar, noe som tilsvarer en ledighetsrate på 2,3 prosent.

– At sysselsettingstallene for fjerde kvartal var sterkere enn Norges Bank ventet vil nok styrke Norges Bank i troen på at arbeidsmarkedet strammer seg raskere til enn ventet. Har vi rett er det duket for oppjustering av renteprognosen i mars, skriver sjefanalytiker Erik Johannes Bruce i Nordea Markets.

Ved utgangen av februar var det registrert 69.800 helt arbeidsledige hos Nav, en nedgang på 15.000 sammenlignet med februar i fjor. Ledigheten har dermed gått ned fra 3,1 prosent av arbeidsstyrken til 2,5 prosent, ifølge en pressemelding.

Færre ledige i alle yrkesgrupper

Ledigheten er nå lavere enn i februar i fjor for alle yrkesgrupper. Nedgangen er størst innen ingeniør- og ikt-fag med 35 prosent, og industriarbeid med 30 prosent.

Ved utgangen av februar var arbeidsledigheten høyest innen bygg og anlegg med 4,4 prosent av arbeidsstyrken, etterfulgt av reiseliv og transport med 4,2 prosent. Arbeidsledigheten var lavest innenfor undervisning med 0,7 prosent av arbeidsstyrken.(Vilkår)