– I et likestilt land som Norge kan vi ikke akseptere at en av foreldrene blir diskriminert. Det kan ikke være slik at fars rettigheter skal være avhengig av mor.

Det sier stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold (KrF).

Norske menn har ikke krav på pappapermisjon hvis barnets mor ikke har vært i arbeid i seks av de siste ti månedene før fødselen – eller oppfyller tilsvarende krav til inntekt. Overvåkningsorganet Esa mener den norske praksisen er et klart brudd på europeisk lov. Esa ba Norge svare for ordningen for første gang i 2015, og fortsatt står staten på sitt.

– Det er rett og slett flaut at vi har en klar uttalelse fra Esa om at fedre diskrimineres, men så er det likevel ikke ryddet opp. Jeg håper regjeringen tar tak i det nå, sier Bekkevold.

Geir Jørgen Bekkevold (KrF) mener det er feil at far ikke har selvstendig rett til å få foreldrepermisjon.
Geir Jørgen Bekkevold (KrF) mener det er feil at far ikke har selvstendig rett til å få foreldrepermisjon. (Foto: Øyvind Elvsborg)

Bekkevold er andre nestleder i familie- og kulturkomiteen. Han viser til at KrF i flere år har argumentert for at begge foreldre bør ha selvstendig opptjeningsrett til permisjon. Partiet har også lagt dette inn som egen post i sitt alternative budsjettforslag.

– Jeg mener likestilt permisjon er en anerkjennelse av at far er viktig i barnas liv, også når barna er små. Hvis man også er opptatt av at far skal ta del i det som skjer i hjemmet, er det nødvendig å rette opp i denne diskriminerende praksisen, mener Bekkevold.

Tar seg ikke råd til det

Regjeringspartiene gikk til valg på at far skal ha selvstendig opptjeningsrett, men saken var ikke å finne igjen i Jeløy-plattformen.

– Jeg tror den eneste årsaken til at regjeringspartiene ikke tar det med, er at det koster. Og det tar de seg rett og slett ikke råd til. Ja, det har en kostnad, men den er vi bare nødt til å ta, mener Bekkevold.

Barne- og likestillingsdepartementet anslår at rundt 6000 fedre årlig ikke har rett til fedrekvote. Hvis menn skal sikres de samme permisjonsrettighetene som mødre, vil regningen ifølge departementet komme på rundt 800 millioner kroner årlig når regelendringen får full effekt. Summen baserer seg på beregninger utført av Nav og vil bli høyere hvis fedrekvoten øker til 15 uker, slik regjeringen planlegger fra i sommer.

I utakt med eget parti

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland vil ikke kommentere Bekkevolds utsagn.

Helleland har lagt vekt på at dagens krav til at kvinner må arbeide for at menn skal få permisjon styrker kvinners tilknytning til arbeidslivet.

I sitt tidligere liv som Høyre-politiker mente også Helleland at dagens ordning diskriminerte menn. Det mener fortsatt hennes partifelle Tina Bru, stortingspolitiker og leder av Høyres kvinneforum.

– Høyres primærstandpunkt, og mitt standpunkt, er at vi skal gi fedre selvstendig opptjeningsrett. Jeg jobbet for å få dette inn i programmet da jeg mener det vil styrke likestillingen i arbeidslivet og at det er et selvstendig poeng å likestille far og mors muligheter knyttet til det å få barn, først og fremst for barnets skyld, sier Bru.

Bru nådde likevel ikke frem, og punktet mangler i den nye regjeringsplattformen.

– Det synes jeg er synd. Jeg håper likevel at dette er noe regjeringen vil vurdere i løpet av perioden, sier Bru.(Vilkår)