Tirsdag hadde tillitsvalgte nok et møte med ledelsen i Innovasjon Norge om ansettelsen av Ferd-arving Katharina G. Andresen (23), Norges rikeste kvinne. I går ba de ledelsen revurdere ansettelsen av Andresen, siden jobben hennes ikke ble lyst ut, som E24 først omtalte i forrige uke.

Kommunikasjonsdirektør Kristin Welle-Strand i Innovasjon Norge avviser at det er aktuelt med en revurdering, og understreker at kontraktstilbudet er juridisk bindende. Hun beklager samtidig det som har skjedd.

– Vi har stor forståelse for at de tillitsvalgte stiller prinsipielle spørsmål rundt regelverk som gjør unntak for administrative ansettelser ved kortsiktige og uforutsette behov. Selv om dette er lovlig, har nettopp denne saken belyst at det er problematisk, skriver Welle-Strand.

– Innovasjon Norge har derfor besluttet å endre praksisen rundt kortsiktige ansettelser, slik at vi unngår lignende situasjoner. Vi beklager at det ble gjort en intern feil da Andresen ble forespeilet inntil ti måneders ansettelse. Selv om feilen ble oppdaget og rettet før kontrakten ble utformet, har dette skapt unødig oppmerksomhet både for Katharina G. Andresen og for våre kolleger, og det skal vi lære av, legger hun til.

Ikke første gang

Jobben til Andresen er ikke den første som ikke ble lyst ut eksternt i Innovasjon Norge. Det skjedde også da stillingen som kommunikasjonsdirektør var ledig i 2015. Den fikk Kristin Welle-Strand, som i dag har stillingen og var kommunikasjonsrådgiver før 2015.

– Den ble utlyst internt i Innovasjon Norge i tråd med våre retningslinjer og arbeidsmiljøloven, opplyste kommunikasjonsrådgiver Julie Ryland til DN på mandag.

Ansettelser i ledergruppen blir håndtert av toppleder Anita Krohn Traaseth.

– Hvorfor ble ikke stillingen lyst ut eksternt?

Innovasjon Norge er ikke omfattet av statsansatteloven . Vi har derfor ingen plikt til å lyse ut alle faste stillinger eksternt. Dette gjelder også for lederstillinger, opplyser Welle-Strand.

Hun forklarer at det er enighet mellom tillitsvalgte og ledelsen i Innovasjon Norge om at det skal tilbys et godt internt arbeidsmarked. Hovedregelen er at faste stillinger lyses ut internt i minimum 10 dager og publiseres på intranettet.

– Dersom det ikke kommer søknader fra kvalifiserte interne søkere, utlyses stillingen eksternt, sier hun.

Kommunikasjonsdirektørstillingen som Kristin Welle-Strand fikk i 2015 var ikke lyst ut eksternt.
Kommunikasjonsdirektørstillingen som Kristin Welle-Strand fikk i 2015 var ikke lyst ut eksternt. (Foto: Agnete Brun/Innovasjon Norge)

Tror på opprydning

– Vi refererer ikke fra interne møter. Det som er vesentlig for oss er at rutinene skjerpes slik at dette ikke skjer i gjen. Det er vi rimelig sikker på å ha oppnådd, skriver NTL-tillitsvalgt Liv Jorunn Kristiansen i en tekstmelding til DN etter møtet tillitsvalgte i dag hadde med ledelsen.

Styreleder Gunnar Bovim ba om en redegjørelse om saken på fredagens styremøte.

Andresen fortalte at hun hadde fått jobben i et intervju med DN der hun roste lederforbildet Anita Krohn Traaseth, toppsjef i Innovasjon Norge. Mandag ble det kjent at Traaseth tidligere i år hadde anbefalt Andresen å se på jobb i Innovasjon Norge, og at Andresen senere kontaktet Traaseth om dette. Hun ble henvist til hr-avdelingen, som ansatte henne etter to intervjuer.

Katharina Andresen skal etter planen begynne i Innovasjon Norge på torsdag.
Katharina Andresen skal etter planen begynne i Innovasjon Norge på torsdag. (Foto: Gorm K. Gaare)

Det var E24 som først omtalte at stillingen Det er lovlig å foreta en administrativ ansettelse som ikke behøver utlysning hvis et klart, uforutsett og kortvarig behov dukker opp, men det kan bare være i seks måneder. Da Andresen fortalte om ansettelsen skulle hun jobbe i Innovasjon Norge det neste året.

– Det stemmer at en varighet på rundt ti måneder ble skissert av hr, og det er nok dét Andresen henviser til. Kontraktstilbudet er på seks måneder med foreslått startdato 28. juni, opplyste kommunikasjonsdirektør Kristin Welle-Strand til DN i helgen.

Reagerte på Twitter

Andresen har ikke svart på DNs henvendelser etter at saken ble kjent. Hun skrev følgende på Twitter søndag kveld:

«Ung kvinne som ønsker å gjøre noe positivt med posisjonen sin = blir hengt ut og tråkket på av voksne mennesker. Wow».(Vilkår)

SV har oppsummert før sommeren: -Alle er nå trøndere
Politisk redaktør Kjetil B. Alstadheim i DN kommenterer hvor tøffe trøndere har vært lenge før trønderfylkene ble sammenslått.
01:40
Publisert: