– Avslaget fra Nav var et slag i ansiktet. Jeg synes det er forferdelig trist og urettferdig at jeg ikke skal få være så mye sammen med Emma (3 måneder) som jeg ønsker.

Ole André Kjennerud er makroøkonom i DNB Markets og nybakt far, men har ikke krav på pappaperm. Fars rettigheter til betalt permisjon er nemlig knyttet til mors arbeidssituasjon.

Kan ikke bevise arbeid

Kjenneruds kone Windy Lau (30) er fra Hong Kong. Hun jobber med markedsføring via sosiale medier og importerer hudpleieprodukter. Som ganske fersk gründer har hun ikke innfridd inntektskravet til å få permisjon. Hun kan heller ikke sannsynliggjøre overfor Nav at hun vil være i arbeid når Kjennerud har permisjon. Dermed har han ikke rett til hverken fedrekvote eller annen foreldrepermisjon, til tross for at han selv med god margin innfrir Navs krav.

– Dette systemet undergraver likestillingsarbeidet fullstendig, sier Kjennerud, og titter ned på lille Emma som besøker ham på kontoret under en liten matpause.

Paret får imidlertid i overkant av 60.000 kroner i engangsstøtte, noe som gis til mødre uten rett til foreldrepenger.

Windy Lau, Ole André Kjennerud og datteren Emma.
Windy Lau, Ole André Kjennerud og datteren Emma. (Foto: Aleksander Nordahl)

Likestillingsminister Linda Hofstad Helleland har anklaget både arbeidsgivere, menn og kvinner med gammeldagse holdninger for å bremse likestillingen ved ikke å oppmuntre til at mor og far deler på å ta ansvaret for små barn.

Men tall fra den store pappaperm-rapporten Barne- og likestillingsdepartementet bestilte i fjor, viser at den vanligste årsaken til at fedre ikke tar permisjon er nettopp at de ikke har rett til permisjon. Over 13 prosent, nærmere 6.000 fedre, som fikk barn i 2011, hadde ikke rett til permisjon.

Forskjellige krav til far og mor

Ole André Kjennerud synes det er leit at han ikke får ta permisjonen han så gjerne ønsker.

– Jeg mener også at det er prinsipielt feil at mine rettigheter skal være knyttet til om en annen person innfrir kravene som stilles.

Det mener også overvåkingsorganet Esa, som fastslår at det norske regelverket etter europeisk lov er ulovlig diskriminering av menn.

Far har bare rett til foreldrepermisjon dersom:

  • Mor har opptjent rett til foreldrepenger. Det vil si at hun må ha vært i arbeid i seks av de ti siste månedene.
  • Far har bare rett på å ta noe av fellesdelen hvis mor går ut i arbeid eller utdannelse mens far er i permisjon.
  • Det stilles ingen slike krav når mor tar ut permisjon.
    Kjennerud mener det er betenkelig at foreldrepermisjon er et velferdsgode som tar en relativt stor del av statsbudsjettet, samtidig som ikke alle får nyte godt av det.

– Det som på papiret skal være et universelt velferdsgode nektes flere tusener fedre og barn, sier Kjennerud.

«Uheldig for mor»

Økonomen påpeker permisjonsreglene også får noen uheldige utslag for mor:

– Ikke bare er det urettferdig for meg som mann og for barnet at vi ikke får denne permen, men det gjør det også vanskeligere for mor å komme ut i arbeid. Windy er nå låst til å være lenger hjemme enn hun egentlig tenkte, og som selvstendig næringsdrivende blir det enda vanskeligere for henne å komme tilbake, sier Kjennerud.

Han påpeker at kvinner dermed indirekte rammes av systemet gjennom tapte jobbmuligheter som kan virke inn på lønn og pensjonsrettigheter.

– Dette er vel så mye et problem for kvinnene som for mennene, sier økonomen.

Emma er blitt tre måneder gammel og besøker pappa på kontoret i lunsjen.
Emma er blitt tre måneder gammel og besøker pappa på kontoret i lunsjen. (Foto: Aleksander Nordahl)

– Jeg er takknemlig for muligheten til å være hjemme med Emma, men jeg er lei meg på Oles Andrés vegne for at han ikke får muligheten til å være så mye sammen med henne som han ønsker, sier Lau.

Likestillingsminister Linda Hofstad Helleland avviser at det er diskriminerende at menns betalte permisjon påvirkes av kvinners inntekt og jobbinnsats.

Statsråden mener det vil kunne slå uheldig ut å fjerne kravet til at mor skal jobbe for at far skal ha rett til permisjon.

– En viktig grunn til at aktivitetskravet ikke er blitt avviklet, er at det bidrar til at flere mødre kommer ut i arbeid eller studier. Å fjerne aktivitetskravet vil ha en negativ innvirkning på kvinners yrkesaktivitet i småbarnsperioden, sier hun.(Vilkår)

Fedre på Aker Brygge: Derfor tar vi ikke mer pappaperm
Menn som tjener over en million tar mindre pappapermisjon utover fedrekvoten enn menn som tjener mellom 250.000 og 1 million. Hvorfor er det slik? Les mer i lenken under.
03:22
Publisert: