Det har stormet rundt Innovasjon Norge etter at Ferd-arving og Norges rikeste kvinne, Katharina Andresen (23), ble ansatt i en stilling uten at den ble utlyst.

Nå reagerer tillitsvalgte i selskapet i en uttalelse som er blitt sendt ut til ansatte fra de tillitsvalgte i akademikerforeningen SAN, Finansforbundet, Parat og NTL etter et hastemøte med Innovasjon Norge-sjef Anita Krohn Traaseth. Der står det følgende:

«Anita redegjorde for fakta i saken og orienterte om forslag til en Q&A (spørrerunde, red.anm.). De tillitsvalgte frarådet forklaringer som skulle forsvare ansettelse og rådet i stedet til å beklage det som har skjedd overfor media og de ansatte. Videre anbefalte de tillitsvalgte at ansettelsen revurderes,» står det.

På møtet med Traaseth tok de tillitsvalgte også opp spørsmål om omdømmerisikoen for Innovasjon Norge.

– Vi velger å fortsette tett og god dialog med de tillitsvalgte internt, sier kommunikasjonsdirektør Kristin Welle-Strand i Innovasjon Norge.

Ble anbefalt å søke jobb

Andresen ble hjulpet av lederforbildet Traaseth da hun fikk jobb i Innovasjon Norge i forrige uke.

Hr-jobben hun har fått, var ikke lyst ut. Hun ble først forespeilet en kontrakt på inntil ti måneder, men tilbudet ble i siste liten kuttet til seks måneder for å følge lovverket.

– Det er hr som ansetter og har dialog med midlertidige deltidsstillinger, så jeg er nok ikke informert på det nivået, uttalte Traaseth i et intervju til DN forrige uke.

Ferd-arving Katharina Andresen (23) ble ansatt i en stilling i Innovasjon Norge uten at den ble utlyst.
Ferd-arving Katharina Andresen (23) ble ansatt i en stilling i Innovasjon Norge uten at den ble utlyst. (Foto: Gorm K. Gaare)

Nå opplyser Innovasjon Norge at Traaseth under et arrangement 10. april møtte Andresen og anbefalte henne å se på jobb i Innovasjon Norge. Det var E24 som først omtalte møtet mellom de to.

– Andresen fortalte at hun snart var ferdig med sitt engasjement hos EY, og at hun søkte nye muligheter. Traaseth viste da til at hun burde se på internship på Innovasjon Norges nettsider, skriver kommunikasjonssjef Welle-Strand i en epost.

Deretter sendte Andresen en epost til Traaseth 31. mai og spurte om informasjon om internship-stillingene.

– Traaseth svarte Andresen 4. juni at hun måtte ta dette med hr og kopierte inn hr-direktør slik Traaseth har som praksis når hun mottar ulike henvendelser om jobb i Innovasjon Norge.

Ingen dialog

Det har ifølge Innovasjon Norge ikke vært noen dialog mellom de to siden 4. juni, og Traaseth visste ikke om at Andresen var i en prosess med hr før hun fikk spørsmål fra DN i forbindelse med avisens intervju med Andresen.

– Andresen var på to intervjuer med til sammen tre representanter fra hr-avdelingen, skriver Welle-Strand.

Andresen fikk tilbud om jobb etter å ha vært på intervju 13. juni og 19. juni. Tilbudet kom samme dag som det andre intervjuet.

– Andresen hadde relevant erfaring fra administrative oppgaver hos EY. Andresen var i dialog med hr i Innovasjon Norge, og den i forbindelse ble hun vurdert til å kunne fylle hrs behov for å avlastning av administrative oppgaver, skriver Welle-Strand.

Diskuteres i styret

– Styret har ikke diskutert det, jeg går ut fra at vi får en redegjørelse fra administrasjonen i styremøtet på fredag, sier Innovasjon Norge-styreleder Gunnar Bovim.

– Hva synes du om det som har kommet frem?

– Utover det har jeg ikke noe synspunkt, for jeg venter på administrasjonens redegjørelse, sier Bovim.

DN har spurt Innovasjon Norges administrerende direktør, og Andresens lederforbilde, Anita Krohn Traaseth, om hun har noen kommentar til kravet fra sin styreleder. Hun viser til selskapets kommunikasjonsavdeling.

– Det er helt naturlig at det gis en orientering til styret om en sak som har skapt såpass mye oppmerksomhet, sier kommunikasjonsdirektør Kristin Welle-Strand.

Reagerer på Twitter

Andresen er ansatt for å avlaste hr-avdelingen i Innovasjon Norge. Det statlige selskapet foretok en administrativ ansettelse, som ikke behøver utlysning om et klart, uforutsett og kortvarig behov dukker opp.

Likevel har det kommet kritikk mot Innovasjon Norge.

«Jobben fremstår som en stor bjørnetjeneste for dem begge. Og det er fryktelig naivt hvis Innovasjon Norge trodde dette skulle forbigås i stillhet», skrev Medier 24-redaktør Gard L. Michalsen i en kommentar i forrige uke etter at det ble kjent at stillingen ikke var utlyst. Det var også flere saker i E24 med arbeidsrettseksperter som var kritisk til ansettelsen.

Andresen skrev følgende på Twitter søndag kveld:

«Ung kvinne som ønsker å gjøre noe positivt med posisjonen sin = blir hengt ut og tråkket på av voksne mennesker. Wow», skrev hun.

Andresen har fått flere svar på meldingen. Michalsen svarer med et spørsmål:

«Hvordan definerer du uthenging og tråkket på? Mener du å være fritatt for debatt når du søker offentlighetens lys?»

Han sikter til at nyheten om Andresens jobb kom frem i et stort intervju med DN i forrige uke. Michalsen var blant de første som stilte spørsmål ved om stillingen var blitt lyst ut.

«Jobben fremstår som en stor bjørnetjeneste for dem begge. Og det er fryktelig naivt hvis Innovasjon Norge trodde dette skulle forbigås i stillhet», skrev han i en kommentar .

Flere andre som svarer på Twitter, skriver at de i hovedsak er kritisk til Innovasjon Norges prosess i ansettelsen av Andresen, og ikke henne.

Ingen svar

DN har sendt spørsmål til Andresen både på epost og via kommunikasjonsavdelingen til Ferd, men har ikke fått svar hverken om Twitter-meldingen, ønsket fra de tillitsvalgte eller prosessen frem mot ansettelsen av henne.

Heller ikke Andresens far, Ferd-eier Johan H. Andresen, har svart på DNs henvendelse.(Vilkår)

Hør Venstre-leder Trine Skei Grandes trønder-råd til Finnmark
DNs politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim kommenterer Venstres oppsummering før sommeren
01:21
Publisert: