DN retter: I en tidligere versjon av saken skrev DN at økningen i lederlønningene i snitt var på 62,4 prosent fra 2011 til 2021. Det er nå korrigert til 58,9 prosent, ettersom Vy-sjefens lønn for 2011 var registrert med feil beløp.