Et utvalg ledet av advokat og professor Jan Fougner la onsdag frem en utredning om fremtidens arbeidsmarked og hvordan dette bør reguleres.

De store trekkene i utredningen er at man forsøker å beskytte arbeidstagere og den norske modellen med samarbeid mellom myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstagere.

Foreslår å skrote omstridt regel

Da regjeringen i 2015 la frem en endring av Arbeidsmiljøloven som tillot en generell tilgang til midlertidig arbeidskraft, førte dette til sterke reaksjoner. 1,5 millioner arbeidere ble tatt ut i det som var en av de største generalstreikene i norgeshistorien.

Til tross for de sterke reaksjonene i 2015, har imidlertid tiden vist at man ikke har sett noen stor endring i andelen midlertidig ansatte. Dette kommer frem av den årlige arbeidskraftsundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå. Undersøkelsen viser at andelen midlertidig ansatte første kvartal 2015 var på 7,2 prosent, og at denne andelen var den samme første kvartal 2020.

Nå foreslår et flertall i Fougnerutvalget å fjerne denne muligheten til å ansette midlertid arbeidskraft i 12 måneder uten vilkår - som at man for eksempel er vikar for noen.

Jan Fougner forteller at en god maktbalanse mellom arbeidsgiver og arbeidstager er viktig for å opprettholde tilliten i samfunnet, samt. underbygge den norske modellen
Jan Fougner forteller at en god maktbalanse mellom arbeidsgiver og arbeidstager er viktig for å opprettholde tilliten i samfunnet, samt. underbygge den norske modellen (Foto: Fartein Rudjord)

– Regjeringen ønsket i 2015 å teste dette ut for å se om lovendringen kunne hjelpe inn ressurssvak arbeidskraft på arbeidsmarkedet. Nå har dette vært testet ut i disse fem-seks årene, og regelen har vært en fiasko, den har ikke virket. Det er veldig få som har fått jobb på denne måten, slik at den ikke har virket, men den har heller ikke blitt noe problem. Begge parter tok feil. Vi foreslår å fjerne den fordi lovens system er slik at midlertidighet krever en midlertidig grunn, sier Fougner.

Flertallet vil oppheve regelen om mulighet for midlertidig ansettelse i inntil et år. Et mindretall i utvalget, representantene fra arbeidsgiverorganisasjonene, støtter ikke dette forslaget.

I en pressemelding fra arbeidsgiverorganisasjonene NHO, KS, Virke og Spekter skriver disse:

– Det foreligger ingen dokumentasjon på at det er behov for å foreta endringer av Arbeidsmiljøloven nå. En gjennomgang av rettspraksis viser snarere at Arbeidsmiljøloven er en robust lov som har en innebygget dynamikk – den skal tolkes i lys av samfunnsutviklingen

LO støtter derimot forslaget. I en pressemelding etter fremleggelsen skriver LO at det har vært viktig for fagbevegelsen å fjerne lovregelen som ble innført av regjeringen i 2015 som utvidet muligheten for midlertidige ansettelser.

– For å styrke den norske modellen er det etter flertallets syn nødvendig med flere viktige justeringer av lovverket. Det handler blant annet om å begrense muligheten for midlertidige ansettelser og klargjøre arbeidstakerbegrepet slik at de som er arbeidstakere enklere vi kunne klassifiseres som det, sier Unio-leder Ragnhild Lied i pressemeldingen.

Det var arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen som mottok utredningen fra Fougnerutvalget onsdag.

– Utvalget kommer med viktige vurderinger for å sikre at rettigheter og vern for arbeidstakere utvikles i takt med endringer som skjer i arbeids- og næringslivet, sier Røe Isaksen i en pressemelding.

Korona og den nye arbeidshverdagen

Fougner forteller videre at koronavirusets inntog, som førte til en digitaliseringsboom, naturlig nok har påvirket arbeidet med utredningen om fremtidens arbeidsliv. Fougner sier koronaen har vært en påminnelse om behovet for å sikre relasjonen mellom ansatte og arbeidsgiver.

– Det er en bekymring at bedrifter kan få incentiver til å ta i ekstra hardt i oppsigelsesrunder i dårlige tider, fordi de har tilgang på selvstendig næringsdrivende de kan leie inn igjen ved behov. Spesielt i nedgangstider kan dette vise seg som problematisk, og dette er noe som bedriftene og arbeidstagerne sammen må være bevisste på, og sammen forsøke å unngå, sier han.

Til tross for at Norge har en lav andel av selvstendige arbeidstagere av den totale arbeidsstyrken, så ser man en trend ute i Europa og resten av verden at denne andelen er økende.

For å verne om, og myndiggjøre denne typen arbeidstagere legger utvalget nå frem en rekke forslag til lovendringer. I store trekk går disse forslagene til endringer i lovverket ut på klargjøring av arbeidsgiver-ansatt-forhold, vern av arbeidstagerrettigheter, styrke Arbeidsmiljøloven, og innskrenking av muligheten for midlertidige ansettelser.

– Det er viktig for å bevare og styrke den norske modellen at arbeidstagere stiller sterkt i forhandlinger og konflikter med arbeidsgivere. Det å balansere makt er viktig, sier Fougner. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.