– Arbeidsledigheten gikk litt opp i januar, men er fortsatt på et lavt nivå. Ledigheten øker blant annet innen bygg og anlegg og blant personer under 40 år. Samtidig er etterspørselen etter arbeidskraft fortsatt høy og det er mange ledige jobber, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i Nav.

65.400 var ved utgangen av januar registrert som helt ledige eller arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak hos Nav, noe som utgjør 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Justert for normale sesongvariasjoner økte antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak med 400 personer.

Bruttoledigheten, det vil si summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, består av 55.400 helt ledige (1,9 prosent av arbeidsstyrken) og 10.100 arbeidssøkere på tiltak (0,3 prosent av arbeidsstyrken). I tillegg var 21.800 personer delvis ledige (0,7 prosent av arbeidsstyrken). Samlet var det dermed 87.300 registrerte arbeidssøkere hos Nav, noe som utgjorde 3,0 prosent av arbeidsstyrken.

Flere enn ventet

DNB Markets hadde på forhånd ventet at den registrerte ledigheten ville stige fra 1,6 prosent i desember til 1,7 prosent i januar. Hovedårsaken er renteøkningene og den høye inflasjonen som trekker ut kjøpekraft både fra næringslivet og husholdningene, og dermed gir mindre fart i økonomien, noe man også kan se på boligprisene.

De fleste økonomene har spådd en liten oppgang i arbeidsledigheten. Dette vil dempe lønnspresset slik at man unngår en lønns- og prisspiral. I flere bransjer og områder i landet er det i dag mangel på arbeidskraft, noe som bidrar til å presse lønninger og priser oppover.

47.700 personer var registrert som helt ledige ved utgangen av desember, altså 1,6 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 58.100 personer og tilsvarer 2,0 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 21.600, eller 0,7 prosent av arbeidsstyrken, registrert som delvis ledige.

I USA publiseres den månedlige arbeidsledighetsrapporten senere fredag. Dette regnes blant de viktigste makrotallene for å måle temperaturen i verdens ledende økonomi, og dermed også verdensøkonomien. Det er ventet at tallene for januar vil vise en liten nedgang i sysselsettingsveksten, ifølge DNB Markets til 190.000 fra 223.000.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.