Siden andre kvartal 2008 har kun to OECD-land hatt en dårligere utvikling i sysselsettingen enn Norge. Bare i kriselandene Hellas og Spania har andelen av befolkningen som er i jobb sunket mer enn i Norge. Det viser en OECD-rapport med sammenstilt statistikk fra organisasjonens 35 medlemsland. 

Andelen sysselsatte av arbeidsstyrken i Norge har falt med 4,2 prosentpoeng fra 78,1 prosent til 73,9 prosent siden finanskrisen. 

– Det er et urovekkende tegn. Å holde folk i arbeidslivet er en viktig suksessfaktor for et land, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets til DN.

Dårligere enn Spania og Hellas siden 2013

Middelhavslandene Spania og Hellas ble hardt rammet av finanskrisen i 2008 og den påfølgende eurokrisen. Begge landene gikk inn i en kraftig økonomisk nedtur, som gjorde at jobbene forsvant og arbeidsledigheten gikk rett i været. Særlig Hellas, med statsgjeld opp til ørene, ble hardt rammet. 

Men til tross for krasjlandingen etter krisene har sysselsettingen gått sakte, men sikkert oppover igjen den siste tiden. 

Slik er det ikke for Norge. Fra 2013 har andelen sysselsatte av befolkningen i arbeidsfør alder falt fra 75,4 prosent til 73,9 prosent. 

Haugland er ikke overrasket over utviklingen Norge har hatt. 

– Arbeidsledigheten går ned, men vi har lenge pekt på at vi ser på arbeidsmarkedet som svakere enn tendensene i arbeidsledigheten, sier Haugland. 

Hun peker på det tøffe arbeidsmarkedet etter oljeprisfallet som den helt klart største faktoren til nedgang i sysselsettingsandelen. 

Ligger fortsatt i toppen

Det er to årsaker til at andelen sysselsatte av den arbeidsdyktige befolkningen synker: 

  1. Flere blir arbeidsledige. 
  2. Flere trekker seg ut av arbeidslivet. 

Haugland mener den beste forklaringen på nedgangen i andel sysselsatte er at flere og flere sysselsatte gir opp og trekker seg ut av arbeidslivet.

– Det er en bekymringsfull utvikling OECD-statistikken viser, sier sjeføkonomen, men legger til at vi ikke skal glemme at vi fortsatt er ganske høyt oppe på tabellen over land med høyest sysselsetting. 

Norge har falt fra en tredje plass i andre kvartal 2008 til en niende plass ved utgangen av 2016 over land med høyest andel sysselsatte. 

Island har toppet listene hvert år og har en sysselsettingsrate på imponerende 87,3 prosent i fjerde kvartal 2016. 

– Menn i sin beste arbeidsalder som faller ut

Haugland peker på utviklingen hos menn og såkalte «prime-age» arbeidstagere som det mest alarmerende i rapporten. Dette er arbeidstagere mellom 25 og 54 år. 

– Det er menn og menn i sin beste arbeidsalder som faller ut av arbeidsstyrken, sier Haugland. 

Andelen sysselsatte menn har falt fra 76,4 prosent til 75,3 prosent fra fjerde kvartal 2015 til fjerde kvartal 2016. I tilsvarende periode har andelen sysselsatte kvinner økt fra 72,4 prosent til 72,5 prosent. 

I den samme perioden har andelen sysselsatte mellom 25 og 54 år falt fra 82,7 prosent til 82,2 prosent. 

Økning på 11,3 prosentpoeng

Siden 2008 har blant Danmark, Finland, Nederland og USA hatt en negativ utvikling, mens Ungarn, Israel, Tsjekkia, Polen og Tyrkia har økt andelen sysselsatte drastisk. 

Ungarn har hatt en økning på hele 11,3 prosentpoeng. 

Haugland i DNB Markets sier det er viktig å huske på at disse landene ikke hadde en høy andel sysselsatte før krisen, og at det da typisk er lettere å få folk i arbeid.

Før finanskrisen var bare 45,1 prosent av arbeidsdyktig befolkning i Tyrkia i jobb. Ved utgangen av 2016 hadde andelen såvidt passert halvparten av befolkningen. Men med bare 50,5 prosent sysselsettingsandel er Tyrkia fortsatt nummer 35 på listen over land med flest i jobb.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Mazdas bestselgende kabriolet i Norgesversjon
Mer sportsbil enn før - DN har testet Mazda MX-5 RF.
00:49
Publisert: