Det bergensbaserte selskapet Lifecare, som er notert på Euronext Growth, hadde en usedvanlig dårlig børsdag tirsdag. Selskapets verdi ble barbert med 72,5 millioner kroner etter at det tyske selskapet Digid, som utvikler hurtigtester for covid-19, hadde begjært seg konkurs. Lifecare eier 25 prosent av selskapet, som jobbet med å utvikle en femminutters koronavirus-test som skulle gi klare resultater på infeksjon.

Vil ha konstruktiv dialog