Dersom Norge må gi fedre samme rett til foreldrepermisjon som mødre har, kan det koste staten over 800 millioner kroner i året. Det viser Barne- og likestillingsdepartementets egne beregninger.

– Verdens dyreste foreldrepermisjonsordning ser nå ut til å bli enda dyrere. Jeg vil gjerne be statsråden om en redegjørelse for hvordan hun vil løse det, sier Anette Trettebergstuen, Arbeiderpartiets talsperson for familie- og kulturpolitikk.

Norge og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland er i konflikt med overvåkningsorganet Esa, som mener staten bryter europeisk lov når 6000 fedre hvert år nektes pappaperm.

Dagens Næringsliv skrev mandag at Statens egen vurdering er at sjansen er stor for at Norge kan bli dømt for ulovlig diskriminering av menn.

---
---

– Riktig og viktig

Kjernen i konflikten mellom Norge og Esa er det såkalte aktivitetskravet. I Norge er fars rett til permisjon i fellesperioden betinget av om mor jobber eller studerer, mens det ikke stilles tilsvarende krav til mor. Esa mener praksisen diskriminerer menn.

Ap og Anette Trettebergstuen tror at regjeringen nå må bøye av og gi menn rettigheter på lik linje med kvinner.

– Jeg mener det er riktig og viktig at likestilling også skal gjelde menns rettigheter, men det er klart at det vil koste, sier Trettebergstuen.

Hun oppfordrer statsråden om å lytte til Ellingsæter-utvalget, som både foreslår å kutte kontantstøtten og droppe aktivitetskravet. Utvalget viser til at det ble brukt 1,75 milliarder kroner på kontantstøtte i 2015.

– Kutter man kontantstøtten, har man langt på vei finansiert en likestilt foreldrepermisjonsordning, sier Trettebergstuen.

Kontantstøtte gis for barn mellom ett og to år som ikke går i barnehage med offentlig tilskudd. Støtten er på opptil 7500 kroner i måneden.

Ellingsæter-utvalget viser også til flere evalueringer som konkluderer med at kontantstøtten har en negativ effekt på arbeidsdeltagelsen blant mødre.

Også likestillingsombud Hanne Bjurstrøm tar til orde for å fjerne kontantstøtten.

Esa vurderer fortsatt rettssak

Som EØS-land er Norge forpliktet til å følge europeisk lovgivning også på likestillingsområdet. Kontrollorganet Esa skal sørge for at Efta- og EØS-land som Norge opptrer etter boken. President i Esa er norske Bente Angell-Hansen.

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.
Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland. (Foto: Aleksander Nordahl)

– Vi mener norsk praksis utgjør diskriminering av pappaer og er i strid med EØS-reglene. Nå vurderer vi om saken skal tas til Efta-domstolen for en avgjørelse, sier Angell-Hansen.

Barne- og familiedepartementets kommentar er å vise til tidligere uttalelser fra likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

– En viktig grunn til at aktivitetskravet ikke er blitt avviklet, er at det bidrar til at flere mødre kommer ut i arbeid eller studier. Å fjerne aktivitetskravet vil ha en negativ innvirkning på kvinners yrkesaktivitet i småbarnsperioden, har Helleland tidligere sagt til DN.(Vilkår)

Noma 2.0 - Bli med bak kulissene på nye Noma
René Redzepi revolusjonerer restaurantverdenen.
02:54
Publisert: