I fagbevegelsen og på venstresiden i norsk politikk frykter man at kravet om pensjon fra første krone vil være en tapt sak når Kristelig Folkeparti (KrF) nå har valgt å gå til høyre i norsk politikk.

Alle dagens tre regjeringspartier er steile motstandere av forslaget, og KrF har så langt ikke tonet flagg i saken. LO-leder Hans Christian Gabrielsen gir imidlertid ikke opp.

– Vi har veldig sterke argumenter for å få rettet opp i denne urettferdigheten. Vi vil vise at det slår særlig dårlig ut for kvinner med deltidsstillinger, kanskje med omsorgsoppgaver, og det er jo kjernegrupper for KrF. Så de bør jo ta dette med seg inn i forhandlingene, sier Gabrielsen til NTB.

– Men alle ser jo at det blir tyngre å få til gode løsninger for arbeidsfolk når KrF har valgt å binde seg til Venstre, Fremskrittspartiet og Høyre, legger han til.

Gabrielsen holder torsdag ettermiddag appell under en politisk markering foran Stortinget for å be politikerne støtte kravet.

Frykter tapt sak

Det var Ap og SV som før sommeren fremmet forslag om å gi pensjonsopptjening fra første krone og uansett alder og størrelse på stillingsbrøk. Saken skulle egentlig behandles i høst, og partiene hadde godt håp om å få med seg KrF og Sp. Saken ble imidlertid skjøvet på i påvente av KrFs veivalg mellom høyre- og venstresiden i norsk politikk forrige uke. Nå frykter venstresiden at saken kan være tapt.

– KrFs valg er et dårlig retningsvalg for arbeidslivet, sier stortingsrepresentant for Ap Arild Grande til Frifagbevegelse.

– Sammen kunne vi fått til mange tiltak som kunne ryddet opp i arbeidslivet og gitt et mer forutsigbart og rettferdig arbeidsliv. Vi kunne også bidratt til et arbeidsliv som ville være langt mer familievennlig. Nå mister vi den muligheten, og det kan bli trangere kår i arbeidslivet, sier han.

«Truer arbeidsplasser»

Ap og SV mener dagens pensjonssystem er grovt urettferdig og rammer særlig kvinner og de som har svakest tilknytning til arbeidslivet.

Ifølge LO kan én million nordmenn får bedre pensjon dersom pensjon fra første krone innføres.

Regjeringspartiene og næringslivet har advart sterkt mot forslaget, som de sier vil koste bedriftene rundt 3,5 milliarder kroner og kan true norske arbeidsplasser.

I dag får en arbeidstager ikke opptjent pensjonsopptjening på inntekt under 1G, som per 1. mai er satt til 96.883 kroner. Det innebærer at en ansatt med lav lønn ikke får pensjonsopptjening på en langt større andel av lønnen enn en ansatt med høy lønn. Venstresiden og fagbevegelsen mener regelverket med dette har en innebygd dobbel urettferdighet.

Stillinger under 20 prosent gir heller ikke pensjonsopptjening, og man må være minst 20 år for å tjene opp pensjon. Også disse reglene ønsker Ap og SV å skrote.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Henry Kissinger (95) har landet i Kina
00:30
Publisert: