Arbeidsrettsadvokat Nicolay Skarning mener eldre arbeidstagere bør finne seg i lavere lønn når prestasjonene faller. Fordomsfullt, svarer seniorleder.

Arbeidsledigheten blant seniorene over 60 år er sterkt økende, og nå føler mange seg presset ut av arbeidslivet med sluttpakker. Dette kommer frem i en rapport fra Senter for seniorpolitikk (SSP).