Enigheten om ny pensjonsordning i offentlig sektor kan vakle dersom NHO får gjennomslag i de kommende lønnsforhandlingene.

Offentlig sektor skal fra 2020 få den samme tidligpensjonsordningen, Afp, som privat sektor har, ifølge den nye avtalen. Det vil si at offentlig ansatte får et livslangt påslag i pensjonen sin, og at de kan velge å ta ut Afp fra 62 år, men fortsette å jobbe helt eller deltid.

Dagens Afp-ordning har imidlertid så store svakheter at både LO og NHO er enige at den må endres i lønnsforhandlingene som begynner neste uke.