Før 2. mars skal 800.000 ansatte i offentlig sektor få ny pensjonsordning. I alle fall de som er født etter 1962. Forhandlingene som allerede har pågått en uke er omfattende. Leder Egil Andre Aas i LO Stat med rundt 100.000 medlemmer, er en av dem fra arbeidstagersiden som satt i møterommet hos Arbeids- og sosialdepartementet tirsdag. De andre partene er KS, Spekter og Oslo kommune på arbeidsgiversiden, mens arbeidstagerne er representert ved LO, Unio, YS og Akademikerne.

Målet er å få på plass en ny pensjonsordning i det offentlig som bidrar til at det lønner seg å jobbe lenger.

Hvordan går forhandlingene?

– Det er fremdrift, men det er kort tid til det hele skal landes. Alt er vanskelig. Det er ingenting som er løst lett, fordi alt henger sammen, sier Aas.

Før forhandlingene la en arbeidsgruppe bestående av partene på arbeidsgiver- og arbeidstagersiden frem en rapport hvor de ulike problemområdene er drøftet.

Her er områdene de forhandler om:

  • Ny offentlig pensjon skal være en påslagsmodell, det vil si at det skal settes av en gitt prosentsats av lønnen årlig. Partene må bli enig om hvor høy den satsen skal være.
  • Hvilke deler av lønnen som skal inkluderes i pensjonsopptjeningen. Det er ulike regler i ulike deler av offentlig sektor.
  • Hvordan skal såkalte oppsatte rettigheter (fripoliser) reguleres - lønnsvekst eller avkastning?
  • Tidligpensjonsordningen Afp: Skal offentlig sektor ta blåkopi av privat sektors ordning eller skal Afp integreres i tjenestepensjonsordningen?
  • Fra hvilket årskull skal ny pensjonsordning gjelde. Fra 1963? Hvordan skal allerede opptjente rettigheter sikres?
  • Hvordan skal man sikre «sliterne». De som ikke orker å stå i jobb etter 62 år.
  • Enkelte grupper i offentlig sektor har særaldersgrense. Hvordan skal den nye pensjonen opparbeides for disse?

Må ta hensyn til å både unge og eldre

– Vi er opptatt av totaliteten i den løsningen vi forhandler frem. Den skal ta hensyn til både unge og eldre. Det er komplisert. Det som er bra er at det ikke er noen sparereform. Det gir håp om å finne løsninger som ender ut i en avtale som vi kan anbefale overfor våre medlemmer, sier Aas.

LO har tidligere sagt at det har som mål at alle skal ha et pensjonsnivå på to tredjedeler av lønnen.

Neste forhandlingsmøte er først om ti dager. I mellomtiden jobber arbeidsgrupper med de ulike problemstillingene i forhandlingene. (Vilkår)