Yngre legers forening og lege Marie Louise Sunde tar i DN et oppgjør med det de mener er ukultur og maktmisbruk ved norske sykehus.

Også helseminister Bent Høie er svært opptatt av denne problemstillingen.

– Ja, det kjenner jeg meg igjen. Det er en del av grunnen til at jeg har vært opptatt av at denne nasjonale undersøkelsen skal bli gjennomført i samarbeid med de tillitsvalgte, og at spørsmål om trakassering skulle være en del av undersøkelsen, sier helseminister Bent Høie.

Han refererer til sykehussektorens årlige medarbeiderundersøkelse «Forbedring». Der dreier to av i alt 38 spørsmål seg om henholdsvis seksuell trakassering og om annen mobbing og trakassering.

Helseministeren fikk overlevert rapporten om den landsdekkende undersøkelsen mandag.

Utbredt maktmisbruk

– Jeg har fått høre at jeg er oppmerksomhetssyk, og at «problemet i dag er at kvinner ikke tåler noe lenger». Reaksjonene er mye av grunnen til at jeg trenger en pause nå, sier lege Marie Louise Sunde, som nå har sagt opp legejobben ved Ahus.

Sunde er en profilert likestillingsforkjemper i kampanjen «Hun spanderer», som setter søkelys på kjønnsdiskriminering.

Hun får støtte av Christer Mjåset, lederen for Yngre legers forening og visepresident i Legeforeningen, som mener maktmisbruk i norsk helsetjeneste et generelt problem.

– Dette gir seg utslag i blant annet seksuell trakassering og dårlig behandling av gravide, men også forskjellsbehandling av leger som varsler om eller tar opp upopulære saker, sier han til DN.

Ubehagelige opplevelser

I den ferske medarbeiderundersøkelsen hos sykehusansatte blir de blant annet forelagt påstanden: «Her blir ingen utsatt for seksuell trakassering». Da oppgir ni av ti at de er helt enige.

Ifølge spesialrådgiver Christer Mortensen i Helse Sør-Øst, som har arbeidet med undersøkelsen, er det liten forskjell mellom landets ulike sykehus i hvordan personalet opplever mobbing og psykososiale utfordringer på sine arbeidsplasser.

– Det er imidlertid betydelige forskjeller avdelingsvis. Og dersom tall som kan tyder på at tre til seks prosent har ubehagelige opplevelser, er riktige, er det likevel et stort antall personer i vårt foretak med 80.000 ansatte som ikke har det bra, sier Mortensen.

Helseminister Høie understreker at det er «uakseptabelt at ansatte skal oppleve trakassering og seksuell trakassering».

– Denne undersøkelsen vil vise om det er sykehus eller avdelinger som har spesielle utfordringer, sier Høie.

Lederne må rydde opp

Undersøkelsen «Forbedring» har som hovedformål å styrke pasientsikkerheten. Arbeidsmiljø, trakassering og samarbeidsforhold er med fordi dette påvirker arbeidet med pasientene. Undersøkelsen har vært gjennomført årlig siden 2006.

At enkelte sykehusavdelinger scorer lavt på bestemte spørsmål, har ifølge Mortensen i det minste en positiv side.

– Det forekommer nesten ikke at samme avdeling gjør det dårlig to år på rad. Etter dårlig score blir det satt inn tiltak, sier han.

Bent Høie mener nå at det nå er lederne på sykehusenes ansvar å bruke rapporten for å sette i gang forbedringsarbeid. Han vil ha et møte med de tillitsvalgte på regionsnivå for å snakke om funnene i rapporten.(Vilkår)

Meretes utvalgte: Lukter som ferske, knuste bringebær
Alle som liker Burgund, leter etter en hverdagsburgunder, en du kan drikke i hverdagen og som ikke koster skjorta.
01:28
Publisert: