Konsulentselskapet McKinseys tidligere toppsjef gjennom ni år, Dominic Barton, mener det teknologiske skiftet må føre til store endringer også innen utdannelsessektoren.

– Ikke bare mener jeg at man bør studere hele livet. Jeg mener også at både barnehager, skoler, universiteter og arbeidsplasser bør endre seg radikalt, sier Barton.