To år før Nav-skandalen sprakk ble det i Stortingsmelding 40 om trygdeeksport sju ganger vist til at EØS-avtalen gjelder. Det viser en gjennomgang VG har gjort.

I meldingen regjeringen sendte til Stortinget 16. juni 2017 slås det fast at «gjennom EØS-avtalen har mottakerne rett til å eksportere de aller fleste ytelsene, herunder sykepenger og arbeidsavklaringspenger, til land innen EØS».

Samtidig skrev regjeringen at gjeldende rett var noe annet – nemlig at stønadene det her er snakk om «kan gis til medlemmer av folketrygden som oppholder seg i Norge» og at det i «visse situasjoner» kan gjøres unntak for kravet om opphold i Norge etter loven om folketrygden.

Betent

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen, som var saksordfører for meldingen, sier Hauglie, regjeringen og Ap gjorde hva de kunne for å tone ned at EØS-avtalen gjør at folk kunne ta med seg trygden til EØS-land.

– Det at EØS-regelverket trumfet norske regler var så betent at jeg ikke engang fikk regjeringen og Ap med på en merknad hvor jeg bare skrev det som står i stortingsmeldingen, om at «det internasjonale regelverket går foran det norske, dersom det er motstrid mellom de to regelsettene», sier han til VG.

– Den merknaden nektet regjeringen og Ap å være med på, sier han.

Lundteigen sier meldingen bevisst var formulert vanskelig fordi den var laget for å redusere eksporten av velferdsytelser.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.