Ferske tall fra Nav viser at arbeidsledigheten var på 1,6 prosent i mai – det laveste nivået siden 2008. Det er en klar nedgang fra 1,9 prosent i april.

Norges Bank ventet på sin side at bunnen var nådd på to prosent.

– Norges Bank har sagt de skal sette renten opp med 0,25 prosentpoeng i juni, men slik vi vurderer situasjonen har risikoen for en dobbel renteheving økt, sier Marius Gonsholt Hov sjeføkonom i Handelsbanken til DN.

Sentralbanken endrer vanligvis styringsrenten med 0,25 prosentpoeng av gangen. I mars ble styringsrenten hevet fra 0,5 til 0,75 prosent, og det ble varslet at den sannsynligvis ville bli hevet til én prosent i juni.

– Den foreløpige konklusjonen er at sannsynligheten for en dobbel renteøkning har klart økt, understreker han.

Swedbank-økonomene Marlene Granerud, Jon Espen Riiser og Kjetil Martinsen deler samme syn som Hov.

– Norges Bank er ikke redd for å heve renten, og Nav-tallene taler for at Norges Bank gjennomfører raskere rentehevinger fremover, skriver de i en rapport fredag.

De mener Norges Bank bør gå raskere til verks med rentehevinger nå, enten ved å heve renten ved det mellomliggende møtet i august eller ved å heve renten med 0,5 prosentpoeng i juni.

Nordea-økonomene Dane Cekov og Kjetil Olsen skriver at arbeidsledighetstallene igjen endte under Norges Banks forventning på to prosent.

– Dette er nok en faktor som taler for en høyere rentebane i juni, men vi tror fortsatt Norges Bank vil holde seg til planen om én renteøkning per kvartal, skriver Cekov og Olsen.

Tallene tyder på et vedvarende stramt arbeidsmarked med høy etterspørsel etter arbeidskraft, påpeker de.

Laveste siden 2008

Norges Bank har i sine prognoser forventet at arbeidsledighetstallene ikke skulle bli lavere enn to prosent.

Mai-tallene ligge nå 0,4 prosent lavere enn det Norges Bank trodde var bunnen, og er det laveste nivået i Norge siden 2008.

Sjeføkonom i DNB Kjersti Haugland mener økningen i arbeidsinnvandring til Norge kan bidra til å lette tilgangen til arbeidskraft og dempe etterspørselen.

– Men det er ikke gitt at ledigheten har nådd bunnen, sier Haugland til DN.

Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets mener det ikke er gitt at tallene for arbeidsledighet har nådd bunnen.
Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets mener det ikke er gitt at tallene for arbeidsledighet har nådd bunnen. (Foto: Fredrik Solstad)

I likhet med økonomene i Nordea, Swedbank og Handelsbanken, mener Haugland at dagens tall, i kombinasjon med en høyere inflasjon enn forventet, øker sannsynligheten for en raskere renteoppgang.

DNB beholder likevel synet på at Norges Bank vil holde seg til planen om renteheving på 0,25 prosentpoeng i juni.

En viktig mulighet

– I mai var ledigheten på 1,6 prosent og på laveste nivå siden 2008, samtidig som etterspørselen holder seg svært høy. Nå er det svært gode muligheter for å inkludere flere i arbeidslivet, og det er viktig at vi griper den muligheten, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Nav skriver i en pressemelding at antall arbeidssøkere falt for alle yrkesgrupper fra april til mai. Størst var nedgangen blant personer med bakgrunn fra reiseliv og transport.

Av de helt arbeidsledige er 2700 permitterte. Antallet permitterte har falt med 66 prosent siden utgangen av mars, og er nå tilbake på det som har vært normale nivåer før pandemien, opplyser Nav.

I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen lagt opp til at arbeidsledigheten vil ligge på 1,8 prosent i snitt i 2022.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.