Over 323.000 personer i Norge mottok uføretrygd ved utgangen av september, viser tall fra Nav. En norsk økonomiprofessor i USA foreslår at staten blir med på å betale dem som kommer seg helt eller delvis tilbake i jobb, skriver Dagbladet.

– Våre undersøkelser viser at flere kommer seg tilbake i arbeid når de samtidig får beholde mer av stønaden, sier Magne Mogstad ved Universitetet i Chicago. En måte det kan gjøres på er å senke skatten for en trygdemottaker som delvis kommer seg i arbeid.

- Ikke alt for dyrt

– Den trygdede kunne for eksempel få 20 øre i skattelette for hver tjente krone. Da sitter vedkommende igjen med mer av trygda når han eller hun er tilbake i jobb – staten betaler deg for å jobbe, sier Mogstad. Han mener tiltaket ikke vil bli altfor dyrt.

– Med et slikt «jobbskattefradrag» får vi flere i jobb, samt lavere offentlige utgifter fordi de som kommer i arbeid, på sikt betaler mer i skatt.

Mogstad har sammen med kollega Andreas Ravndal Kostøl skrevet en forskningsrapport som viser at det er en restarbeidsevne hos mange uføre som kan aktiviseres med økonomiske virkemidler.(Vilkår)

Slik stopper du apper fra å snoke i telefonen din
Flere titalls tredjeparter kan tappe informasjon om deg og dine venner på Facebook. Slik kutter du tilgangen med noen få trykk.
02:35
Publisert: