Maskinistene på norske innenrikssamband mente at de i praksis ble faset ut av jobben fordi arbeidsgiverne ikke ville dekke et lovbestemt høytspentkurs.

– Skillet på 50 år blir helt feil. Vi har minst 20 år igjen av arbeidslivet, uttalte maskinsjef Jan Marcussen til DN.

Maskinistene fikk støtte fra Likestillings- og diskrimineringsombudet som konkluderte med at maskinister over 50 år ikke lenger vil ha kvalifikasjoner til å fortsette i sine stillinger.

Etter en måneder lang tvist har NHO Sjøfart snudd og kommet Det norske maskinistforbund i møte.

– Vi ble i forrige uke kontaktet av NHO Sjøfart som tilbød forlik i saken. Forliket innebærer full seier for vårt krav og innebærer at også maskinoffiserer født før 1967 gis anledning til å få dekket høyspentkurset, og på samme vilkår som øvrige maskinoffiserer i rederiet, opplyser administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson i Det norske maskinistforbund.

Tvetydig signal

Maskinsjef Jan Marcussen mener rederiene valgte å dra saken veldig langt.

– Nå kan vi endelig fortsette og få den oppgraderingen som vi trenger for å fremdeles være attraktive i arbeidsmarkedet. Signalet har vært veldig tvetydig når samfunnet krever at ansatte på blant annet fergene skal jobbe lenger, til de blir 70 år, og samtidig valgte rederiene å nekte å gi en gruppe denne kompetansehevingen. En avgjørelse som betyr at mulighetene i arbeidsmarkedet ble begrenset de siste 20 årene av arbeidslivet, påpeker Marcussen i en pressemelding.

Prosessrisiko

NHO Sjøfart kommenterer forliket på følgende måte:

– Det er riktig at det er inngått en avtale som innebærer at kurskostnader kan dekkes for samtlige maskinoffiserer, opplyser NHO Sjøfarts administrerende direktør Frode Sund i en epost til DN.

– Erkjenner dere at praksisen var diskriminerende?

– Bakgrunnen for avtalen er en vurdering av prosessrisiko og konsekvensene av at det kan ta lang tid å få en endelig avgjørelse, svarer Sund.

NHO har anket avgjørelsen fra Likestillings- og diskrimineringsombudet til nemnden. Avtalen innebærer at saken trekkes for Likestillings- og diskrimineringsnemnda.(Vilkår)

Fly fra Tokyo til Paris for fem hundre kroner
Dette japanske flyselskapet har funnet sin lille nisje i flymarkedet.
01:34
Publisert: