Partene i offentlig sektor ble lørdag enige om en ny pensjonsordning for de rundt 800.000 ansatte i stat og kommune. Nå skal avtalen ut til avstemning hos de respektive forbundenes medlemmer. Blir det nei i uravstemningene, blir det heller ingen ny avtale.

Styremedlem Åsne Refsdal i alliansen Forsvar Offentlig Pensjon ønsker ikke å støtte den nye ordningen, skriver Klassekampen.

– Verdien av å stå i arbeid fra du er 62 år og til du er 70 eller 75 år blir utrolig viktig. Det er en heving av pensjonsalderen, egentlig. Jeg blir urolig på vegne av meg selv og ungene mine som blir enda hardere rammet, sier Refsdal.

Ikke tvil

Pensjonsekspert Stein Stugu i De Facto sier det ikke er tvil om at det er regjeringen som har vunnet dragkampen.

Han viser til at de som må gå av i alderen 62–63 år, uten lang opptjening, risikerer å ende opp med en pensjon på under 50 prosent av lønna. Det bekrefter også LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik.

– Om folk er født i 1993 og senere, og de går av med pensjon ved 62 år, så kan de komme ut med en så lav sats. Men ordningen vi nå er enige om, skal evalueres i 2030.(Vilkår)

-De er vår tids veversker
Forfatter og økonom Kathrine Aspaas tror Industri 4.0 endrer mye til det bedre. Men en yrkesgruppe tror hun forsvinner
01:10
Publisert: