Lettere å få ny jobb for seniorer

Siden pensjonsreformen i 2011 bedriftene ansatt flere arbeidstagere over 50 år. – Arbeidsgiverne opplevde at lavere pensjonsaldersgrense ga lavere risiko ved å ansette seniorer, sier stipendiat Trond Christian Vigtel.

Etter innføringen av reglene om at det er mulig å gå av med pensjon når som helst etter fylte 62 år, gikk andelen over 50 år som fikk ny jobb opp, viser en undersøkelse fra Frischsentreret. Foto: Frank May/NTB Scanpix
Etter innføringen av reglene om at det er mulig å gå av med pensjon når som helst etter fylte 62 år, gikk andelen over 50 år som fikk ny jobb opp, viser en undersøkelse fra Frischsentreret. Foto: Frank May/NTB Scanpix
Publisert 26. April 2018, kl. 18.49Oppdatert 26. April 2018, kl. 19.52