Lettere å få ny jobb for seniorer

Siden pensjonsreformen i 2011 bedriftene ansatt flere arbeidstagere over 50 år. – Arbeidsgiverne opplevde at lavere pensjonsaldersgrense ga lavere risiko ved å ansette seniorer, sier stipendiat Trond Christian Vigtel.

Publisert: Oppdatert:

Etter innføringen av reglene om at det er mulig å gå av med pensjon når som helst etter fylte 62 år, gikk andelen over 50 år som fikk ny jobb opp, viser en undersøkelse fra Frischsentreret.
Etter innføringen av reglene om at det er mulig å gå av med pensjon når som helst etter fylte 62 år, gikk andelen over 50 år som fikk ny jobb opp, viser en undersøkelse fra Frischsentreret. (Foto: Frank May/NTB Scanpix)