Utvalget vil ifølge VG splitte opp PU. Politidistriktene får dermed flere oppgaver, mens de mer spesialiserte delene som ID-avklaring på asylsøkere legges til Øst politidistrikt.

– Vi har kompetansemiljøer på Vest-Afrika, på Nord-Afrika, på sør for Sahara og deler av Asia. Skal du ha tolv miljøer som jobber med disse i politidistriktene? Jeg synes overhodet ikke utvalget svarer på helt fundamentale spørsmål. Den løsningen som er tegnet opp nå har jeg overhodet ingen tro på, sier PU-sjef Morgen Ervik til avisen.

PU driver i dag transittmottaket på Trandum, som utvalget mener Kriminalomsorgen kan overta, mens andre oppgaver overføres til Politidirektoratet eller andre særorganer.

– Det er mye bra arbeid på dette feltet, men vi skal lage en løsning for fremtiden. Og da mener vi tiden er kommer for endring. Vi mener dette vil gi bedre oppgaveløsning og ressursutnytting samlet sette, sier utvalgsleder Anne Cathrine Frøstrup.

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) sier til avisen at regjeringen ikke har tatt stilling til fremtidens organisering av særorganene, og avventer høringsfristen som er satt til 1. desember.(Vilkår)

- Dette er jo bare helt fantastisk
Joker kjøpmann Dag Halvosen har fått nye digitale hjelpemidler.
01:20
Publisert: