30. januar oppnevnte Arbeid- og sosialdepartementet sjeføkonom Øystein Dørum i NHO som nytt medlem av Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU). Da utvides utvalget fra 14 til 15 personer.

Han supplerer NHOs fagdirektør Torill Lødemel, som har sittet siden 2010.

– Hun har gjort en god jobb. Jeg kommer absolutt ikke inn for å skape mer konflikt og krangel om tallene, sier Dørum.

Før Dørum kom inn, har LO vært den eneste arbeidslivsparten med to medlemmer i TBU.

– Det er ingen stor sak. Vi har vært tilfredse med representasjonen vi har hatt – ett medlem i utvalget og en i sekretariatet, sier Dørum.

Konsensus

Mandag legger TBU frem årets første, foreløpige rapport. Her analyseres siste kjente tall og estimater for utviklingen fremover når det gjelder lønns- og prisutvikling, valutakurser, norsk konkurranseevne og mye annet – i betydelig detalj.

Formålet er nettopp konsensus: Partene som om få uker går i gang med lønnsoppgjøret skal starte fra et felles grunnlag når de går i gang med tautrekkingene om tillegg og andre krav i oppgjøret.

Slik kan TBU-ordningen for så vidt kalles en del av «den norske modellen» for samarbeid mellom partene i arbeidslivet, og ofte staten som tredjepart. I utvalgets mandat heter det at TBU skal gjennomgå den økonomiske utviklingen og « … presentere det i en slik form at uenighet partene imellom om økonomiske forhold så vidt mulig kan unngås».

Poenget er at konfliktnivået fra start reduseres når alle legger TBU-tallene til grunn. Det spiller mindre rolle om TBUs anslag et år eller to frem viser seg å ha bommet med noen tidels prosentpoeng.

Lønnsoppgjørskravene er ulike, men i Norge starter man fra samme utgangspunkt. I andre land forekommer det også uenighet om hva lønnstillegg og prisutvikling faktisk var i perioden før nye forhandlinger.

Tradisjon

Beregningsutvalget ble første gang oppnevnt i 1967 og har dermed lang tradisjon. Siden 2011 har Statistisk sentralbyrås (SSB) Ådne Cappelen vært leder av utvalget.

De store organisasjonene på arbeidsgiver- og arbeidstagersiden er representert: NHO og LO nå med to medlemmer hver. SSB har også to medlemmer.

I tillegg deltar Virke og Spekter fra arbeidsgiversiden, og Unio, YS og Akademikerne fra motparten. Kommunenes organisasjon KS er også med. De gjenstående er fagfolk fra departementene, nærmere bestemt finans-, arbeids- og kommunaldepartementet.(Vilkår)

Norsk hytteliv er ikke som i andre land
På 30 kvadratmeter i Orkanger er tre generasjoner samlet i harmoni. – Vi lever helt annerledes her oppe, sier Elisabeth Løhre (38). Men norsk hyttekultur kan by på mye friksjon, viser forskning.
02:26
Publisert: