Lederflukt fra PwC i Bergen

Rundt 30 medarbeidere i de øverste nivåene i PwCs konsulentavdeling i Bergen har byttet jobb siden 2017. Flere trekker frem ny ledelse og lederstil som årsak til at de sluttet.

PwC Consulting i Sandviken i Bergen ledes av Helene Kubon Skulstad (innfelt), og har gjennomført en rekke endringer siden våren 2017.
PwC Consulting i Sandviken i Bergen ledes av Helene Kubon Skulstad (innfelt), og har gjennomført en rekke endringer siden våren 2017.Foto: Paul S. Amundsen og Eivind Senneset
Publisert 1. February 2019, kl. 05.34Oppdatert 1. February 2019, kl. 13.19