Arbeidsministeren kommer med flere detaljerte krav til Nav i et tillegg til tildelingsbrevet for 2014.