Per-Kristian Foss kjenner seg igjen i McKinseys kritiske rapport om Navs it-avdeling. Rapporten, som dannet bakteppet for at ikt-direktør Nina Aulie gikk på dagen, påpeker flere svakheter i etatens ikt-avdeling.