Ordningen skal begrenses ved at den enkelte bedrift maksimalt kan ha 15 prosent av arbeidsstokken på midlertidige ansettelser.

I tillegg innføres det en karanteneperiode på tolv måneder – dersom det er snakk om arbeidsoppgaver av samme art. Oppgavene skal altså være av midlertidig varighet.

Eriksson foreslår dessuten at perioden med midlertidig ansettelse skal inngå i fireårsregelen, som innebærer at en arbeidstaker har krav på fast ansettelse etter fire års sammenhengende midlertidig ansettelse.

– Vi har lyttet til innspill i høringsrunden og strammer derfor inn adgangen til midlertidig ansettelse slik at muligheten for misbruk reduseres, sa Eriksson da han fredag la fram regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven.

Eriksson gjør i tillegg alvor av forslaget om å innføre aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere.

Arbeiderpartiet kritiserer regjeringen for å skape usikkerhet rundt privatøkonomien med forslaget om midlertidig ansettelse.

– Det betyr større usikkerhet for dem som er nye i arbeidslivet og alle som skifter jobb. Folk trenger større trygghet for arbeidsplassene sine, ikke mindre trygghet, sier Aps arbeidslivspolitiske talsperson Dag Terje Andersen.

Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) vil gi adgang til midlertidig ansettelse i opp til 12 måneder uten vilkår.

– Dette betyr at regjeringen skaper usikkerhet omkring vanlige folks personlige økonomi. Bankene gir sjelden boliglån til dem uten fast stilling. Som fast ansatt står man sterkere overfor arbeidsgiver ved en uenighet, og det er lettere å stille krav om et bra arbeidsmiljø, sier Andersen.

Han er skuffet over at regjeringen skyver unge og funksjonshemmede foran seg for å tvinge igjennom en Frp-politikk folk flest ikke vil ha.

– Det er alvorlig at regjeringen ikke lytter til helt klare advarsler mot midlertidige ansettelser fra de berørte organisasjonene. Verken de funksjonshemmede, arbeidstakerne eller de offentlige kontrolletatene ønsker en slik utvikling av arbeidslivet, sier Andersen.

Les også:
Statoil forlenger riggopplag  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.